Manteniment industrial
Manteniment industrialManteniment industrial

A Tallers Pacs, des de la nostra experiència i punt de vista innovador, hem desenvolupat un nou servei especialitzat i professional dins el nostre ventall de serveis en Manteniment Industrial. Es tracta d’una nova línia de negoci especialitzat en el muntatge, subministrament, reparació, manteniment i motorització de portes seccionals, portes ràpides i molls de càrrega.

– Realitzem el muntatge de tot tipus de portes seccionals, portes ràpides i molls de càrrega.
– Realitzem el subministrament de tot tipus de portes seccionals, portes ràpides i molls de càrrega.
– Realitzem la reparació de tot tipus de portes seccionals, portes ràpides i molls de càrrega.
– Realitzem el manteniment industrial de tot tipus de portes seccionals, portes ràpides i molls de càrrega.
– Realitzem la motorització i automatització de tot tipus de portes seccionals, portes ràpides i molls de càrrega.

Es tracta d’un sector industrial en clar augment durant els últims anys, i des de la nostra empresa, ja portem temps desenvolupant aquests serveis de forma esporàdica i per a clients de compromís. Així doncs, ara des d’aquest any 2018 ja comptem amb l’especialització i professionalització necessària per a oferir-ho amb màximes garanties i prestacions.