Monthly Archives: Febrer 2019

//Febrer
27 02, 2019

L’acer inoxidable aplicat a les cintes transportadores

2019-01-30T10:35:55+02:0027 Febrer 2019|

La mecanització dels sistemes de transport de productes o materials aplicat a la indústria es realitza gràcies a les cintes transportadores. Aquestes estan formades per una banda contínua que es mou entre dos tambors i pot està instal.lada inclinada, horitzontal o vertical, segons les característiques dels productes. Les cintes transportadores permeten facilitat de moviment i [...]

20 02, 2019

Les bodegues necessiten un manteniment industrial vinícola

2019-01-30T11:54:24+02:0020 Febrer 2019|

Dins l’àmbit industrial és essencial un manteniment periòdic per tal que les instal.lacions i la maquinària estigui operativa i no sorgeixin incidències freqüentment. De la mateixa manera, existeix el manteniment preventiu que s’anticipa a possibles avaries i realitza les correccions necessàries amb l’objectiu que els equips sempre estiguin al 100%. És encara més important, degut [...]

13 02, 2019

Què ofereixen les portes mecàniques?

2019-01-30T11:51:58+02:0013 Febrer 2019|

Les portes mecàniques són estructures que faciliten l’entrada i sortida d’un recinte i s’elaboren a partir de diferents metalls o aliatges metàl.lics. A escala professional són utilitzades en molts sectors, ja que són elements indispensables i essencials, especialment en l’àmbit industrial. A més d’oferir seguretat, el seu benefici principal és la gran resistència. Altres avantatges [...]

6 02, 2019

Perquè ha de comptar amb un manteniment industrial alimentació?

2019-01-12T08:02:59+02:006 Febrer 2019|

Degut que la indústria alimentària té unes característiques especials al comptar amb caducitats, processos de fred, calor o l’elecció i gestió de materials, és necessari un manteniment industrial alimentació per tal de garantir el bon funcionament de la maquinària i les instal.lacions i que el producte acabat sigui l’esperat. De fet, el manteniment industrial en [...]