4 normes bàsiques per al manteniment industrial en fabriques d’alimentació

/4 normes bàsiques per al manteniment industrial en fabriques d’alimentació

4 normes bàsiques per al manteniment industrial en fabriques d’alimentació

A Tallers Pacs som molt conscients de tots els paràmetres que s’han de tenir en conta, no només en termes de neteja i manteniment industrial en fabriques d’alimentació, sinó també a nivell intern, en processos d’elaboració, empaquetatge i seguretat.

 

És per això, que sempre que elaborem un pla de manteniment industrial en fabriques d’alimentació, ho fem de manera especifica i personalitzada per cada client.

Estudiem l’ambient, la matèria prima i els processos de treball, seguint rigorosament tots els condicionants que cada característica ens marca, i aconseguint que el manteniment industrial millori els processos de fabricació, la qualitat del producte, la seguretat dels treballadors i compleixi sobradament totes les normes del sector imposades per la legislació.

 

Per ajudar a millorar el manteniment industrial, a Tallers Pacs hem realitzant un llistat de 4 normes a tenir en compte tant en el procediment de fabricació i empaquetatge com el de neteja, indicant la normativa europea a la que fa referencia i on es pot informar detalladament del contingut exacte redactat:

 

  1. Les bases higièniques i innòcues per el correcte manteniment industrial en fabriques d’alimentació estan recollides a: RE 852/2004 (aliments de NO origen animal) i a la RE 853/2004 (aliment d’origen animal). Fan referencia al control dels perills i punts de controls crítics (APPCC).
  2. A la normativa RE 2073/2005 es recullen els avisos dels perills microbiològics, on trobarem especificats els punts referents a la seguretat alimentària i a la higiene i manteniment industrial.
  3. La legislació dels envasos primaris, en quan a materials que es poden utilitzar i processos amb els quals es poden envasar els aliments, vénen recollides a la RE 1935/2004 (per als objectes i envasos de materials NO plàstics) i a la RE 10/2001 (per als objectes i envasos de materials plàstics).
  4. Els perills químics, en el manteniment industrial en fabriques d’alimentació, és molt important tenir-ho en compte, ja que els productes que utilitzem han de passar per rigorosos controls. Tot això i més sobre els perills químics, queda recollida a al RE 1881/2006.

 

Aquests 4 punts són només un inici de totes les normatives que engloben la fabricació d’aliments i el seu respectiu manteniment industrial en fabriques d’alimentació, i les normes esmentades les podreu trobar al lloc web de EUR-Lex.

Si es responsable del manteniment industrial i necessita assessorament i un pla que compleixi totes les legislacions, no dubti en contactar amb nosaltres, li oferirem tots els nostres serveis amb la màxima garantia.

2019-10-24T15:34:11+02:0011 novembre 2019|