Com definim el manteniment industrial?

//Com definim el manteniment industrial?

Com definim el manteniment industrial?

El manteniment industrial, és un procés que es podria qualificar com a llarg i bastant complex. Aquest treball, cerca reunir sota una sola activitat, diferents tasques com inspeccions, deteccions, reparacions i calibratges. El manteniment industrial també, mitjançant planificacions de recursos humans i l’implemento d’eines, aconsegueix tenir les màquines de l’empresa en les condicions adequades perquè tingui una llarga vida útil i productiva.

Cal destacar, que totes les màquines tenen una vida útil, però només poden aconseguir la seva màxima utilització, mitjançant oportunes revisions, per a així, garantir el funcionament al cent per cent de l’equip.

Per començar, el manteniment industrial es basa en dos conceptes totalment necessari, la prevenció i la correcció. 

La prevenció és obligatòria ja que, d’aquesta manera, eviten danys humans en la manipulació d’aquestes màquines. També és necessària la correctiva, ja que permet, mitjançant la inspecció i supervisió, corregir qualsevol possible desperfecte o qualsevol error en la planificació i realització de les tasques de producció.

El departament de manteniment, també ha d’encarregar-se, de la formació dels treballadors per ensenyar-los a manejar detalladament el desenvolupament normal de la maquina, i com fer o actuar en cas d’algun defecte.

Podríem definir el manteniment industrial, com el conjunt de tècniques necessàries, destinades a conservar equips i instal·lacions en servei, durant el major temps possible. Amb això, busquem la més alta disponibilitat i amb el màxim rendiment. Al manteniment industrial, el podríem considerar, un òrgan d’estudi, que busca el més convenient per a les màquines i el sistema productiu d’una empresa.

Tallers Pacs, podrà comptar amb un qualificat equip humà, que compta amb una gran experiència en diversos sectors. Tenim una gran formació en manteniment industrial, oferim tant la fabricació, com el muntatge i reparació, incloent també, el desmuntatge i trasllat de les màquines.

2019-07-17T15:44:13+02:0019 agost 2019|