MANTENIMENT INDUSTRIAL DESTIL·LERIES2021-09-21T13:42:28+02:00

MANTENIMENT INDUSTRIAL
DESTIL·LERIES

MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES

Cada dia hi han més empreses que per pròpia experiència, tenen molt clar que el manteniment és una inversió i no pas una despesa com moltes altres encara pensen.

Fabriquem tot tipus de peces unitàries o sèries sota pla o mostra mitjançant màquines CNC, degollatge i transfers en materials tècnics, plàstics o metalls.

Treballem amb els següents tipus de material: tots els aliatges en alumini, ferro (F1), aliatges del ferro (2344, F125, U13, 2379, 2311, 2312), plàstics tècnics (peek, pom, arnite, polietilè, niló, delrin), tefló, policarbonat, metacrilat, acer (F5 o F114), acers inoxidables i bronze. Consultar per a altres materials.

Amb la finalitat d’oferir el màxim servei als nostres clients, oferim des de l’assessorament tècnic per al disseny del mecanitzat, a més dels tractaments amb proveïdors homologats per a rectificats, tractament d’acabats i banys, subministrant sempre el producte acabat. Els tractaments tèrmics són: temperat, trempat per inducció, nitre carburació, cementació, etc. Els tractaments superficials són zincat, poliment, niquelat, sorrejat, pavonat, anoditzat i recobriments PVD. Consultar per altres tractaments.

Realitzem el manteniment de tot l’equipament que cobreix el procés de producció d’una destil·leria, a partir del procés de destil·lat als alambins.

Oferim Plans de Manteniment personalitzats, que permetran reduir les incidències tècniques i optimitzar els processos de producció. Un programa de manteniment periòdic, assegurarà una vida útil i prolongada del equip, a més de la seguretat de l’ambient de treball.

Els beneficis d’efectuar un manteniment preventiu son:

– Externalitzar el manteniment, converteix un cost variable en un fixe.
– Es disposa de recursos humans no disponibles internament per l’empresa.
– Una producció més eficient.
– Augmentar  de la flexibilitat en la gestió del pressupost  anual en manteniment.
– La reducció del temps de parada dels equips.
– La reducció dels riscos de seguretat.
–  Augment de la vida útil de l’equip.
– Augment de la confiança en el rendiment dels propis equips.
– Reducció del cost de les despeses en reparació.
– La reducció de les inversions en equipament.
– Accelerar la implantació dels canvis i/o millores tècniques

Realitzem les tasques de manteniment de tot tipus de maquinària, equips hidràulics, neumàtics, elèctrics i mecànics dissabtes inclosos. Oferim el servei de manteniment correctiu, a més de servei de manteniment preventiu, predictiu i parades programades.

Realitzem la instal·lació, reparació manteniment de les canonades tant de Inox, polipropilè o polietilè.

Habitualment son de 2” fins els depòsits de recepció i de 1 ½ la resta de canonades. Els nostres soldadors estan homologats en soldadura en alta pressió segons Normativa UNE-EN-ISO 15614-1, procés de soldadura 111 (soldadura per arc amb elèctrode revestit).  Els tipus de soldadura que realitzem són les següents: elèctrode, semi automàtic i TIG.

MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES
 • Manteniment tanc d’etanol fabricat en Inox: Soldadures per porus, revisió de la sonda de alcoholímetre, del sensor de nivell del tanc.
 • Manteniment tanc de maceració fabricat en Inox
 • Manteniment tanc de rectificació fabricat en Inox: Soldadures per porus, revisió del sensor de nivell del tanc
 • Manteniment de les bombes de descàrrega: Revisar estopades, segells mecànics, comprovar coixinets, etc.
 • Manteniment de la bomba vertical helicoïdal: Revisar estopades, segells mecànics, comprovar coixinets, etc.
 • Manteniment de la bomba centrifuga: Revisar estopades, segells mecànics, comprovar coixinets, etc.
 • Manteniment del filtre de plaques: revisió de la bomba, estat del filtres, etc.
 • Manteniment del filtre de cartutxos
 • Manteniment del paletitzador automàtic
 • Revisió de les vàlvules manuals de bola sanitària Inoxidable: Revisió possibilitat d’acobli d’actuadors pneumàtics o elèctrics canviant el tipus de seient a comporta.
 • Dins dels nostres serveis de manteniment a destil·leries, també realitzem la neteja exterior e interior de dipòsit i sitges
 • Manteniment del despaletitzador automàtic: Revisar i greixar cadenes, eixos, pinyonada, revisar fugues neumàtiques, entre d’altres.
 • Manteniment de les cintes transportadores, de banda, malla o cadena (corró a corró): Comprovar el centrat, que no falti cap malla, ajustar el tensat, estat dels coixinets, rentens, entre d’altres.
 • Manteniment esbandidora d’ampolles per aigua: Revisar boquilles, l’estat  de la junta de nylon i de les ceràmiques, del oli del reductor, del segell mecànic del eix, la pinyonada,  revisar bomba de buit, etc.
 • Manteniment esbandidora d’ampolles per aire: Revisar boquilles, la transmissió, estat del oli del reductor, de la pinyonada, etc.
 • Manteniment d’embotelladores lineals o rotatives: Desgast dels culs, revisió i engreixament de coixinets, comprovar desgast de las lleves, revisar guies, casquets, revisar fugues en manegues, revisar bomba de buit, l’oli del reductor, entre d’altres.
 • Manteniment de la taponadora, amb tap pilfer, corona, de suro: Revisar i netejar daus, culs, motlles, etc.
 • Manteniment etiquetadora: Revisar la transmissió, estat del reductor, del raspall, etc.
 • Manteniment  formadora encaixadora (grup de formació de caixes, grup d’encaixat d’ampolles, grup de plegat i tancat): Revisar cadenes, estat de les cèl·lules, equips de cola, boquilles, joc dels braços, cadenes, corretges, fuges d’aire, husillos, entre d’altres.
 • Manteniment retractiladora de film: Comprovar les rodes sota el plat, la cadena de transmissió, la corretja o cadena del elevador, l’estat de la fulla, l’estat de les cèl·lules, etc.
 • Manteniment tanc d’aigua potable fabricat en Inox: Soldadures per porus, revisió de les sondes de temperatura, del termòmetre en cas d’aigua calenta, sensors de nivell dels tanc.
MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES

Fabricació de proteccions per maquinaria a mida.

Els recanvis industrials per Tallers Pacs son de gran importància. Sabem el que suposa el plaç d’entrega d’una peça o de la reparació d’un equip. Per això a Tallers Pacs som molt conscients i mirem de resoldre qualsevol incidència tècnica en el menor temps possible.  Col·laborem amb els principals fabricants de cada sector directament o bé a través de la seva xarxa de distribució.

Per transmissió mecànica disposem de rodaments convencionals, d’agulles i de precisió.

Components de rodadura i moviment lineal com a suports, ròtules.

Components de transmissió mecànica com corretges de transmissió mecànica,  politges, acoblaments, cadenes, pinyons, taper Lock, bandes de transport, motors i reductors.

Per automatització industrial en tècniques de buit, disposem de ventoses tant per cartró, vidre, fusta o metall;  generadors de buit, transport per buit i els accessoris que composen la Vaccum Tecnology.

Per estanqueïtat: retens, juntes tòriques i especials, tanques mecàniques, collarins hidràulics i mecànics.

Per lubricació: lubricants i greixos i components per lubricació, centraletes d’oli, de greix i micro lubricació refrigerant.

Manegues tècniques: per fluids alimentaris (aigua, vi, oli, cervesa, destil·lats, aire) o no alimentaris (oli tèrmic, combustibles, etc.) resistents a agents químics, altes temperatures, fum.

Per hidràulica: bombes hidràuliques, cilindres hidràulics, filtres hidràulics, grups hidràulics,  reguladors i divisors de cabal, campanes d’acoblament, distribuïdors, canonades rígides, vàlvules manuals, reparació de sistemes i servei de manteniment.

Per neumàtica: vàlvules de procés, d’accionament manual o neumàtic, anti retorn o de regulació de cabal i electrovàlvules, actuadors lineals, elèctrics, de gir; components neumàtics com sensor, instrumentació, connexions i tubs tècnics.

Valvuleria tècnica: vàlvules de papallona, de esfera, amb actuador, amb seient inclinat, dispositius de control i regulació, vàlvules i accessoris de PVC.

Per sistemes de vapor: vàlvules de control, falques “latiguillos” inoxidables e intercanviadors de calor.

Instrumentació i control:  pressòstats, manòmetres, cabalímetres, transductors de pressió, vacuòmetres termòmetres analògics i digitals.

Bombes de transport de líquids:  bombes de diafragma, bombes de pistó o neumàtiques, peristàltiques, bomba amb rotor el·líptic, bomba mono amb i sense tolva, bomba de lòbuls.

Vàlvules i accionaments: vàlvules inoxidables.

ÚLTIMES NOTÍCIES

 • manteniment almàsseres

Manteniment almàsseres

22 setembre 2021|Comentaris tancats a Manteniment almàsseres

El manteniment d'almàsseres cobrirà gran part de les intervencions que realitzarem des de setembre a novembre. Des de primers de setembre, després d'acabar les últimes posades a punt en els cellers per a verema, canviem [...]

 • La importància del manteniment preventiu
 • La importància del manteniment preventiu

La importància del manteniment preventiu

3 setembre 2021|Comentaris tancats a La importància del manteniment preventiu

La importància del manteniment preventiu ha sigut nula des de sempre. El personal de manteniment de les empreses, treballaven exclusivament fent tasques correctives, per la qual cosa Gerència considerava que el seu Departament de Manteniment [...]

 • manteniment industrial alimentació

Nous acords per la distribució d’equipament per alimentació e industria

9 juliol 2021|Comentaris tancats a Nous acords per la distribució d’equipament per alimentació e industria

A part d'oferir el servei de manteniment industrial o realitzar Plans de Manteniment a mida, segons les necessitats de cada client, tenim nous acords per la distribució d'equipament per alimentació e industria Màquines omplidores semiautomàtiques per [...]

EL SEU MANTENIMENT INDUSTRIAL
EN BONES MANS

CONTACTA ARA