MANTENIMENT INDUSTRIAL DESTIL·LERIES2021-10-06T18:01:17+02:00

MANTENIMENT INDUSTRIAL
DESTIL·LERIES

MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES

Cada dia hi han més empreses que per pròpia experiència, tenen molt clar que el manteniment és una inversió i no pas una despesa com moltes altres encara pensen.

Fabriquem tot tipus de peces unitàries o sèries sota pla o mostra mitjançant màquines CNC, degollatge i transfers en materials tècnics, plàstics o metalls.

Treballem amb els següents tipus de material: tots els aliatges en alumini, ferro (F1), aliatges del ferro (2344, F125, U13, 2379, 2311, 2312), plàstics tècnics (peek, pom, arnite, polietilè, niló, delrin), tefló, policarbonat, metacrilat, acer (F5 o F114), acers inoxidables i bronze. Consultar per a altres materials.

Amb la finalitat d’oferir el màxim servei als nostres clients, oferim des de l’assessorament tècnic per al disseny del mecanitzat, a més dels tractaments amb proveïdors homologats per a rectificats, tractament d’acabats i banys, subministrant sempre el producte acabat. Els tractaments tèrmics són: temperat, trempat per inducció, nitre carburació, cementació, etc. Els tractaments superficials són zincat, poliment, niquelat, sorrejat, pavonat, anoditzat i recobriments PVD. Consultar per altres tractaments.

Realitzem el manteniment de tot l’equipament que cobreix el procés de producció d’una destil·leria, a partir del procés de destil·lat als alambins.

Oferim Plans de Manteniment personalitzats, que permetran reduir les incidències tècniques i optimitzar els processos de producció. Un programa de manteniment periòdic, assegurarà una vida útil i prolongada del equip, a més de la seguretat de l’ambient de treball.

Els beneficis d’efectuar un manteniment preventiu son:

– Externalitzar el manteniment, converteix un cost variable en un fixe.
– Es disposa de recursos humans no disponibles internament per l’empresa.
– Una producció més eficient.
– Augmentar  de la flexibilitat en la gestió del pressupost  anual en manteniment.
– La reducció del temps de parada dels equips.
– La reducció dels riscos de seguretat.
–  Augment de la vida útil de l’equip.
– Augment de la confiança en el rendiment dels propis equips.
– Reducció del cost de les despeses en reparació.
– La reducció de les inversions en equipament.
– Accelerar la implantació dels canvis i/o millores tècniques

Realitzem les tasques de manteniment de tot tipus de maquinària, equips hidràulics, neumàtics, elèctrics i mecànics dissabtes inclosos. Oferim el servei de manteniment correctiu, a més de servei de manteniment preventiu, predictiu i parades programades.

MANTENIMENT INDUSTRIAL
DESTIL·LERIES

MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES

Cada dia hi han més empreses que per pròpia experiència, tenen molt clar que el manteniment és una inversió i no pas una despesa com moltes altres encara pensen.

Fabriquem tot tipus de peces unitàries o sèries sota pla o mostra mitjançant màquines CNC, degollatge i transfers en materials tècnics, plàstics o metalls.

Treballem amb els següents tipus de material: tots els aliatges en alumini, ferro (F1), aliatges del ferro (2344, F125, U13, 2379, 2311, 2312), plàstics tècnics (peek, pom, arnite, polietilè, niló, delrin), tefló, policarbonat, metacrilat, acer (F5 o F114), acers inoxidables i bronze. Consultar per a altres materials.

Amb la finalitat d’oferir el màxim servei als nostres clients, oferim des de l’assessorament tècnic per al disseny del mecanitzat, a més dels tractaments amb proveïdors homologats per a rectificats, tractament d’acabats i banys, subministrant sempre el producte acabat. Els tractaments tèrmics són: temperat, trempat per inducció, nitre carburació, cementació, etc. Els tractaments superficials són zincat, poliment, niquelat, sorrejat, pavonat, anoditzat i recobriments PVD. Consultar per altres tractaments.

Realitzem el manteniment de tot l’equipament que cobreix el procés de producció d’una destil·leria, a partir del procés de destil·lat als alambins.

Oferim Plans de Manteniment personalitzats, que permetran reduir les incidències tècniques i optimitzar els processos de producció. Un programa de manteniment periòdic, assegurarà una vida útil i prolongada del equip, a més de la seguretat de l’ambient de treball.

Els beneficis d’efectuar un manteniment preventiu son:

– Externalitzar el manteniment, converteix un cost variable en un fixe.
– Es disposa de recursos humans no disponibles internament per l’empresa.
– Una producció més eficient.
– Augmentar  de la flexibilitat en la gestió del pressupost  anual en manteniment.
– La reducció del temps de parada dels equips.
– La reducció dels riscos de seguretat.
–  Augment de la vida útil de l’equip.
– Augment de la confiança en el rendiment dels propis equips.
– Reducció del cost de les despeses en reparació.
– La reducció de les inversions en equipament.
– Accelerar la implantació dels canvis i/o millores tècniques

Realitzem les tasques de manteniment de tot tipus de maquinària, equips hidràulics, neumàtics, elèctrics i mecànics dissabtes inclosos. Oferim el servei de manteniment correctiu, a més de servei de manteniment preventiu, predictiu i parades programades.

Realitzem la instal·lació, reparació manteniment de les canonades tant de Inox, polipropilè o polietilè.

Habitualment son de 2” fins els depòsits de recepció i de 1 ½ la resta de canonades. Els nostres soldadors estan homologats en soldadura en alta pressió segons Normativa UNE-EN-ISO 15614-1, procés de soldadura 111 (soldadura per arc amb elèctrode revestit).  Els tipus de soldadura que realitzem són les següents: elèctrode, semi automàtic i TIG.

MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES
 • Manteniment tanc d’etanol fabricat en Inox: Soldadures per porus, revisió de la sonda de alcoholímetre, del sensor de nivell del tanc.
 • Manteniment tanc de maceració fabricat en Inox
 • Manteniment tanc de rectificació fabricat en Inox: Soldadures per porus, revisió del sensor de nivell del tanc
 • Manteniment de les bombes de descàrrega: Revisar estopades, segells mecànics, comprovar coixinets, etc.
 • Manteniment de la bomba vertical helicoïdal: Revisar estopades, segells mecànics, comprovar coixinets, etc.
 • Manteniment de la bomba centrifuga: Revisar estopades, segells mecànics, comprovar coixinets, etc.
 • Manteniment del filtre de plaques: revisió de la bomba, estat del filtres, etc.
 • Manteniment del filtre de cartutxos
 • Manteniment del paletitzador automàtic
 • Revisió de les vàlvules manuals de bola sanitària Inoxidable: Revisió possibilitat d’acobli d’actuadors pneumàtics o elèctrics canviant el tipus de seient a comporta.
 • Dins dels nostres serveis de manteniment a destil·leries, també realitzem la neteja exterior e interior de dipòsit i sitges
 • Manteniment del despaletitzador automàtic: Revisar i greixar cadenes, eixos, pinyonada, revisar fugues neumàtiques, entre d’altres.
 • Manteniment de les cintes transportadores, de banda, malla o cadena (corró a corró): Comprovar el centrat, que no falti cap malla, ajustar el tensat, estat dels coixinets, rentens, entre d’altres.
 • Manteniment esbandidora d’ampolles per aigua: Revisar boquilles, l’estat  de la junta de nylon i de les ceràmiques, del oli del reductor, del segell mecànic del eix, la pinyonada,  revisar bomba de buit, etc.
 • Manteniment esbandidora d’ampolles per aire: Revisar boquilles, la transmissió, estat del oli del reductor, de la pinyonada, etc.
 • Manteniment d’embotelladores lineals o rotatives: Desgast dels culs, revisió i engreixament de coixinets, comprovar desgast de las lleves, revisar guies, casquets, revisar fugues en manegues, revisar bomba de buit, l’oli del reductor, entre d’altres.
 • Manteniment de la taponadora, amb tap pilfer, corona, de suro: Revisar i netejar daus, culs, motlles, etc.
 • Manteniment etiquetadora: Revisar la transmissió, estat del reductor, del raspall, etc.
 • Manteniment  formadora encaixadora (grup de formació de caixes, grup d’encaixat d’ampolles, grup de plegat i tancat): Revisar cadenes, estat de les cèl·lules, equips de cola, boquilles, joc dels braços, cadenes, corretges, fuges d’aire, husillos, entre d’altres.
 • Manteniment retractiladora de film: Comprovar les rodes sota el plat, la cadena de transmissió, la corretja o cadena del elevador, l’estat de la fulla, l’estat de les cèl·lules, etc.
 • Manteniment tanc d’aigua potable fabricat en Inox: Soldadures per porus, revisió de les sondes de temperatura, del termòmetre en cas d’aigua calenta, sensors de nivell dels tanc.
MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES
MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES
 • Manteniment tanc d’etanol fabricat en Inox: Soldadures per porus, revisió de la sonda de alcoholímetre, del sensor de nivell del tanc.
 • Manteniment tanc de maceració fabricat en Inox
 • Manteniment tanc de rectificació fabricat en Inox: Soldadures per porus, revisió del sensor de nivell del tanc
 • Manteniment de les bombes de descàrrega: Revisar estopades, segells mecànics, comprovar coixinets, etc.
 • Manteniment de la bomba vertical helicoïdal: Revisar estopades, segells mecànics, comprovar coixinets, etc.
 • Manteniment de la bomba centrifuga: Revisar estopades, segells mecànics, comprovar coixinets, etc.
 • Manteniment del filtre de plaques: revisió de la bomba, estat del filtres, etc.
 • Manteniment del filtre de cartutxos
 • Manteniment del paletitzador automàtic
 • Revisió de les vàlvules manuals de bola sanitària Inoxidable: Revisió possibilitat d’acobli d’actuadors pneumàtics o elèctrics canviant el tipus de seient a comporta.
 • Dins dels nostres serveis de manteniment a destil·leries, també realitzem la neteja exterior e interior de dipòsit i sitges
 • Manteniment del despaletitzador automàtic: Revisar i greixar cadenes, eixos, pinyonada, revisar fugues neumàtiques, entre d’altres.
 • Manteniment de les cintes transportadores, de banda, malla o cadena (corró a corró): Comprovar el centrat, que no falti cap malla, ajustar el tensat, estat dels coixinets, rentens, entre d’altres.
 • Manteniment esbandidora d’ampolles per aigua: Revisar boquilles, l’estat  de la junta de nylon i de les ceràmiques, del oli del reductor, del segell mecànic del eix, la pinyonada,  revisar bomba de buit, etc.
 • Manteniment esbandidora d’ampolles per aire: Revisar boquilles, la transmissió, estat del oli del reductor, de la pinyonada, etc.
 • Manteniment d’embotelladores lineals o rotatives: Desgast dels culs, revisió i engreixament de coixinets, comprovar desgast de las lleves, revisar guies, casquets, revisar fugues en manegues, revisar bomba de buit, l’oli del reductor, entre d’altres.
 • Manteniment de la taponadora, amb tap pilfer, corona, de suro: Revisar i netejar daus, culs, motlles, etc.
 • Manteniment etiquetadora: Revisar la transmissió, estat del reductor, del raspall, etc.
 • Manteniment  formadora encaixadora (grup de formació de caixes, grup d’encaixat d’ampolles, grup de plegat i tancat): Revisar cadenes, estat de les cèl·lules, equips de cola, boquilles, joc dels braços, cadenes, corretges, fuges d’aire, husillos, entre d’altres.
 • Manteniment retractiladora de film: Comprovar les rodes sota el plat, la cadena de transmissió, la corretja o cadena del elevador, l’estat de la fulla, l’estat de les cèl·lules, etc.
 • Manteniment tanc d’aigua potable fabricat en Inox: Soldadures per porus, revisió de les sondes de temperatura, del termòmetre en cas d’aigua calenta, sensors de nivell dels tanc.
MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES

Fabricació de proteccions per maquinaria a mida.

Els recanvis industrials per Tallers Pacs son de gran importància. Sabem el que suposa el plaç d’entrega d’una peça o de la reparació d’un equip. Per això a Tallers Pacs som molt conscients i mirem de resoldre qualsevol incidència tècnica en el menor temps possible.  Col·laborem amb els principals fabricants de cada sector directament o bé a través de la seva xarxa de distribució.

Per transmissió mecànica disposem de rodaments convencionals, d’agulles i de precisió.

Components de rodadura i moviment lineal com a suports, ròtules.

Components de transmissió mecànica com corretges de transmissió mecànica,  politges, acoblaments, cadenes, pinyons, taper Lock, bandes de transport, motors i reductors.

Per automatització industrial en tècniques de buit, disposem de ventoses tant per cartró, vidre, fusta o metall;  generadors de buit, transport per buit i els accessoris que composen la Vaccum Tecnology.

Per estanqueïtat: retens, juntes tòriques i especials, tanques mecàniques, collarins hidràulics i mecànics.

Per lubricació: lubricants i greixos i components per lubricació, centraletes d’oli, de greix i micro lubricació refrigerant.

Manegues tècniques: per fluids alimentaris (aigua, vi, oli, cervesa, destil·lats, aire) o no alimentaris (oli tèrmic, combustibles, etc.) resistents a agents químics, altes temperatures, fum.

Per hidràulica: bombes hidràuliques, cilindres hidràulics, filtres hidràulics, grups hidràulics,  reguladors i divisors de cabal, campanes d’acoblament, distribuïdors, canonades rígides, vàlvules manuals, reparació de sistemes i servei de manteniment.

Per neumàtica: vàlvules de procés, d’accionament manual o neumàtic, anti retorn o de regulació de cabal i electrovàlvules, actuadors lineals, elèctrics, de gir; components neumàtics com sensor, instrumentació, connexions i tubs tècnics.

Valvuleria tècnica: vàlvules de papallona, de esfera, amb actuador, amb seient inclinat, dispositius de control i regulació, vàlvules i accessoris de PVC.

Per sistemes de vapor: vàlvules de control, falques “latiguillos” inoxidables e intercanviadors de calor.

Instrumentació i control:  pressòstats, manòmetres, cabalímetres, transductors de pressió, vacuòmetres termòmetres analògics i digitals.

Bombes de transport de líquids:  bombes de diafragma, bombes de pistó o neumàtiques, peristàltiques, bomba amb rotor el·líptic, bomba mono amb i sense tolva, bomba de lòbuls.

Vàlvules i accionaments: vàlvules inoxidables.

ÚLTIMES NOTÍCIES

 • manteniment-industrial-preventiu

Claus del manteniment industrial preventiu: definició i objectius

28 novembre 2022|Comentaris tancats a Claus del manteniment industrial preventiu: definició i objectius

En les instal·lacions industrials, tenir la maquinària en perfecte estat és imprescindible per a aconseguir els objectius de treball i, per això, no han de sofrir incidències inesperades. El manteniment industrial preventiu és, en aquest [...]

 • treballs soldadura industrias

Els diferents tipus i treballs de soldadura: TIG i MIG

31 octubre 2022|Comentaris tancats a Els diferents tipus i treballs de soldadura: TIG i MIG

Els treballs de soldadura inclouen processos que han tingut una enorme evolució i perfeccionament al llarg dels anys, a causa de la incorporació de noves solucions i eines. Tot això ha contribuït a la seva [...]

 • Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

26 setembre 2022|Comentaris tancats a Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Una empresa de manteniment industrial ofereix grans serveis i un suport adaptat a cada negoci, ja que es tracta d'un àmbit professional molt complex referent als processos i a la seva tipologia d'infraestructura, la qual [...]

ÚLTIMES NOTÍCIES

 • manteniment-industrial-preventiu

Claus del manteniment industrial preventiu: definició i objectius

28 novembre 2022|Comentaris tancats a Claus del manteniment industrial preventiu: definició i objectius

En les instal·lacions industrials, tenir la maquinària en perfecte estat és imprescindible per a aconseguir els objectius de treball i, per això, no han de sofrir incidències inesperades. El manteniment industrial preventiu és, en aquest [...]

 • treballs soldadura industrias

Els diferents tipus i treballs de soldadura: TIG i MIG

31 octubre 2022|Comentaris tancats a Els diferents tipus i treballs de soldadura: TIG i MIG

Els treballs de soldadura inclouen processos que han tingut una enorme evolució i perfeccionament al llarg dels anys, a causa de la incorporació de noves solucions i eines. Tot això ha contribuït a la seva [...]

 • Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

26 setembre 2022|Comentaris tancats a Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Una empresa de manteniment industrial ofereix grans serveis i un suport adaptat a cada negoci, ja que es tracta d'un àmbit professional molt complex referent als processos i a la seva tipologia d'infraestructura, la qual [...]

EL SEU MANTENIMENT INDUSTRIAL
EN BONES MANS

CONTACTA ARA