Estructures de formigó o metàl·liques

//Estructures de formigó o metàl·liques

Estructures de formigó o metàl·liques

Els especialistes de manteniment industrial de Tallers Pacs que realitzen treballs relacionats amb el metall, com l’acer inoxidable, et brinden la diferència entre fer una construcció amb una estructura de formigó o una d’acer inoxidable.

Per començar hem de deixar clar que l’estructura de formigó és més barata, però estem parlant de l’estructura sense els materials imprescindibles per poder finalitzar l’edifici. En el cas que a les columnes i bigues de formigó se’ls afegeix l’encofrat és quan el formigó surt molt més car que les nostres estructures d’acer inoxidable que realitzen els nostres especialistes en manteniment industrial.

En el cas contrari, l’estructura metàl·lica no requereix dels encofrats, això dóna com a resultat dos avantatges:
Rapidesa en el construcció: Realitzar l’encofrat és una tasca llarga i dura, que com desavantatges té certes condicions que poden empitjorar el resultat del mateix formigó. Ja que si aquest no s’asseca correctament, no es pot realitzar quan les temperatures són altes ni quan són baixes.

Estalvi: S’estalvia molt més ja que l’encofrat, requereix obrers especialitzats a part del material.
La rapidesa de la construcció de metall és considerable, ja que si ja hem transportat les columnes i bigues a l’obra només s’han de acoblar i soldar sense esperar que s’assequin i forgin com el formigó. Una altra de les diferents característiques entre les estructures de formigó i les d’acer inoxidable és la superfície. Ja que l’estructura metàl·lica ens requereix menys superfície que el formigó.
Així que si s’utilitza una estructura de metall aprofitem al màxim la superfície que disposem per realitzar la construcció.
La nostra empresa és especialista en tasques relacionats amb l’acer inoxidable pel que els nostres equips tècnics podran realitzar tot tipus de manteniment industrial, des de treballs en planta per a diferents sectors industrials, cintes transportadores, reparació de peces, estructures d’acer inoxidable i construcció de tot tipus de canonades, així com el galvanitzat en calent, entre d’altres.

2018-12-05T11:22:51+01:009 novembre 2018|