Que tenir en compte per a realitzar el teu pla de manteniment industrial?

//Que tenir en compte per a realitzar el teu pla de manteniment industrial?

Que tenir en compte per a realitzar el teu pla de manteniment industrial?

En el manteniment industrial d’una empresa es regeix per un pla manteniment industrial personalitzat segons les necessitats determinades de la seva maquinària i espai.

De no disposar d’un correcte pla de manteniment industrial, pot afectar de manera directa i negativa sobre la producció i beneficis del teu negoci. 

El pla de manteniment industrial organitza de la manera més òptima, correcta i còmoda tots els treballs i temps de manteniment industrial que requereix una empresa, tenint en compte tots els factors que poden portar complicacions i contratemps a la seva producció. 

Per a realitzar un pla de manteniment industrial el més òptim i eficient possible s’han de tenir en compte uns punts claus:

Freqüència en la qual s’ha de realitzar el manteniment industrial 

Cada sector té una legislació i uns requeriments, per la qual cosa, segons el sector, les maquines necessitarán un manteniment industrial de major o menor freqüència.

No només depèn del sector, com és lògic, també es té en consideració la freqüència d’ús i la delicadesa de cada maquina en el moment de decidir amb quina constància s’ha de realitzar el manteniment industrial. Pel que és important tenir aquests factors en consideració per a calcular de manera correcta la freqüència en la qual s’ha de realitzar el manteniment industrial.

Considerar la funció i el sector en el qual treballa cada maquina 

Segons el tipus de maquina i el sector al qual va dirigit el pla de manteniment industrial, es tindran en compte factors que optimitzarán el treball, com, per exemple, en cas d’avaria o d’un problema, enviar de manera ràpida a un tècnic ja especialitzat en el manteniment industrial d’aquest sector. 

També es té en consideració factors com les èpoques de major i menor producció per a realitzar el manteniment industrial.

Ser conscient quin tipus de manteniment industrial necessita l’empresa 

Programar amb anterioritat quin tipus de manteniment industrial necessita cada maquina segons el sector en el qual treballa, la tasca que realitza, el temps que  està en funcionament i la data en la que es va utilitzar per primera vegada. Així podem determinar si només li farà falta un manteniment industrial de revisió i neteja superficial, o en el cas contrari, serà necessari inspeccionar detingudament cada peça i realitzar un manteniment industrial exhaustiu. 

Calcular de manera correcta els temps

És necessari saber quin temps es destinarà per al manteniment industrial de cada maquina i poder-te organitzar de manera correcta amb anterioritat, perquè, en fer efectiu el manteniment industrial, sigui òptim i eficient. És important també, tenir en compte possibles imprevistos i ser caut en el moment de calcular els temps requerits,

2019-04-01T12:59:47+02:001 Abril 2019|