Els riscos de les activitats de manteniment 

//Els riscos de les activitats de manteniment 

Els riscos de les activitats de manteniment 

La INSHT va publicar recentment la 2a edició de la guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball i activitats de manteniment, en el qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

A la guia tècnica han inclòs els treballs en espais confinats, els plans d’autoprotecció i emergències o gestió de les activitats de manteniment preventives lligades a les instal·lacions del lloc de treball, entre altres. 

En tota instal·lació, és totalment necessari que s’inclogui, un manteniment, unes revisions i unes inspeccions reglamentàries.

Aquest treball es durà a terme quan l’empresari garanteixi la seguretat i salut dels treballadors presents. 

Els riscos que apareixen en les activitats de manteniment són de gran importància, ja que s’exposen a altures, al contacte de substàncies químiques, a la manipulació del manual de càrregues, entre altres.

Els treballadors que realitzen les activitats, al ser exposats, tenen major facilitat a sofrir diferents riscos de diferent naturalesa, per la qual cosa, s’han de contemplar totes les opcions i proteccions. 

Segons estadístiques, del 15% al 20% dels accidents laborals, es produeixen durant les activitats de manteniment

Per això, és molt necessari establir una sèrie de mesures bàsiques de prevenció de riscos comuns per a les tasques de manteniment

Tallers Pacs som molt conscients d’això i prenem totes les precaucions possibles. El nostre treball és satisfer a nostres oferint els millors resultats en manteniment industrial, on incloem la cura i protecció dels treballadors. 

Som una empresa especialitzada en el sector de les tasques de manteniment, amb un equip de professionals totalment qualificats per a qualsevol servei de manteniment industrial.

En cas de qualsevol avaria, nosaltres actuem al moment, si hi ha alguna cosa que ens qualifica, és la nostra rapidesa. 

Oferim serveis d’atenció personalitzada en una àmplia varietat d’activitats de manteniment industrial. La nostra experiència ens ha permès sempre, oferir un servei d’alta qualitat.

2019-07-09T09:39:58+02:005 agost 2019|