Serveis en manteniment industrial

//Serveis en manteniment industrial

Serveis en manteniment industrial

En quina mena de serveis en manteniment industrial estem especialitzats?

En els serveis en manteniment industrial que estem especialitzats són el sector industrial i el sector alimentari.

¿Quin tipus de serveis oferim?

Els tipus de serveis en manteniment industrial que oferim es divideixen en quatre grups: metal·lo mecànica (que consisteix en soldadura), el treballar en acer inoxidable i alumini, el tall i plegat de xapa i fabricar depòsits a mida per el sector alimentari.

El manteniment industrial en les fabriques consisteix en oferir un manteniment industrial preventiu i curatiu a la maquinaria, també organitzar revisions programades per inspeccionar l´estat de la maquinaria.

Els treballs especials consisteixen en organitzar el trasllat de la maquinaria, organitzar el trasllat de la producció, tractar temes de urgències i averies amb màxima rapidesa, reparar les bombes (en la reparació de les bombes esta inclòs el muntatge, desmuntatge i la alineació) i també la reparar la maquinaria per hibernar.

La transformació de la maquinaria consisteix en afegir i actualitzar noves tecnologies adaptant-se als nous fabricats.

La roda que s’ha que seguir per donar un bon servei de manteniment industrial:

En la roda que seguim per oferir els millors serveis en manteniment industrial possibles als nostres clients es fonamental donar un servei de reparació (resoldre les averies que es pugin generar en les maquines), un servei de resguard (oferint una lubricació, inspecció i una neteja de la maquinaria), un servei de suport (oferint una gestió, una programació i control del treball eficaç), un servei de renovació (oferim una millora de disminució del treball no requerit) i per últim, però no menys important, un servei de projecció (participem de ple en la enginyeria).

Per què som el seu millor aliat en manteniment industrial?
Som el seu millor aliat per què oferim un servei ràpid i eficaç en Tallers Pacs sabem la importància que té el client en què es realitzi el manteniment o la reparació el més ràpid i professional possible oferim una atenció personalitzada a cada client perquè el client se senti amb confiança i perquè ens de detalls del treball en específic a realitzar.

Si té algun dubte o necessita els nostres serveis en manteniment industrial no dubti a contactar amb nosaltres mitjançant la nostra pàgina web o a través del nostre número telefònic en Tallers Pacs li oferim uns serveis de qualitat.

2019-11-19T15:52:08+01:009 desembre 2019|