El manteniment Industrial de Tallers Pacs

El manteniment industrial és un grup de normes i tècniques instaurades per al manteniment de la maquinària i instal·lacions d’una planta industrial, amb la finalitat de facilitar una millora del rendiment en el menor temps possible.

Quin és l’origen del manteniment industrial?

L’origen del manteniment industrial dóna inici a la revolució industrial, ja que, amb el començament de les primeres màquines, aflora la necessitat de reparar-les quan es danyen per a continuar amb la producció, i això també dóna principi a voler controlar les fallades i parades de la maquinària (accidents laborals), per a així evitar i disminuir els endarreriments de producció.

Quins tipus de manteniment industrial oferim en Tallers Pacs?

Els tipus de manteniment que oferim són els següents:

  • Manteniment Vinícola.
  • Manteniment d’Alimentació.
  •  Manteniment d’Arts Gràfiques.
  •  Manteniment Caldereria.
  • Manteniment Micro Cerveseries.
  • Manteniment Destil·leries.
  • Manteniment Almàsseres.

Avui, volem fer referència a dos dels sectors en els quals apliquem el manteniment industrial esmentats anteriorment:

Manteniment Industrial Vinícola

El manteniment industrial vinícola es basa en el manteniment, la instal·lació i la fabricació de maquinària per al sector vinícola. A continuació, llistarem una sèrie de serveis que proporcionem al sector:

 • Manteniment:
  1. Manteniment de premses.
  2. Manteniment de dipòsits i sitges.
  3. Manteniment de calderes.
  4. Manteniment d’envasaments.
  5. Manteniment d’etiquetadores.
  6. Manteniment de taponadores.
  7. Manteniment d’encaixadores.
 • Instal·lació:
  1. Instal·lació de fredindustrial.
  2. Instal·lació de canonades en inox.
 • Fabricació:
  1. Fabricació de cintes transportadores simples i de doble sentit.
  2. Fabricació de cintes elevadores a mesura.
  3. Fabricació de proteccions per maquinària a mesura.
  4. Fabricació de passarel·les a mesura.
  5. Fabricació de dipòsits a mesura amb o sense camisa de refrigeració.
  6. Fabricació de peces mecanitzades a mesura.

Manteniment d’Alimentació

El manteniment industrial d’Alimentació, d’igual forma que en el sector vinícola, es basa en el manteniment, la instal·lació i la fabricació de maquinària, però en fabriques i empreses encarregades de fabricar i gestionar aliments. A continuació, llistem alguns dels serveis que proporcionem:

 • Fabricació:
  1. Fabricació de maquinària per a temperar el producte.
  2. Fabricació de visin finalitats de doble fons.
  3. Fabricació de cintes transportadores simples i de doble sentit.
  4. Fabricació de peces mecanitzades a mesura.
  5. Fabricació de proteccions per maquinària a mesura.
  6. Fabricació dipòsits a mesura amb o sense agitadors.
  • Instal·lació:
  1. Instal·lacions de canonades inoxidables.
  2. Instal·lacions de canonades de doble fons inoxidables.
  3. Instal·lacions de fredindustrial.
  4. Instal·lacions de canonades en inox.
  • Manteniment:
  1. Manteniment de dipòsits i sitges.
  2. Manteniment d’envasadores.
  3. Manteniment d’etiquetadores.
  4. Manteniment d’encaixadores.
  5. Manteniment de taponadores.

Si té alguna pregunta, o vol implementar algun dels nostres serveis a la seva empresa, no dubti en contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina web o el nostre número de telèfon.

2019-11-18T09:01:05+01:00November 18th, 2019|Comments Off on El manteniment Industrial de Tallers Pacs