Política de qualitat2017-12-12T17:46:23+01:00

TALLERS PACS 1980, S.L es dedica a la Fabricació de col·lectors i direccionals i manteniment industrial.

La direcció ha implantat la norma ISO9001 dirigida a establir un Sistema de Gestió de la Qualitat que permeti a TALLERS PACS 1980, S.L seguir sent competitius al mercat.

Per a això la direcció ha marcat la següent adreça:

Visió:

Ser una empresa que persegueix l’excel·lència en els seus serveis, eficient i competitiva, amb la intenció de ser considerada pels nostres clients com una companyia que es diferencia de la resta de competidors per mostrar una clara vocació de qualitat i servei.

Missió:

Oferir als clients DE MANTENIMENT INDUSTRIAL un SERVEI COMPETITIU EN PREU, SERIETAT I PROFESSIONALITAT
OFERIR Als CLIENTS DE DIRECCIONALS I COL·LECTORS PRODUTOS DE QUALITAT I EN EL TERMINI ACORDAT

Política. Principis generals:

  • Consolidar i mantenir Als clients existents.
  • DISPOSAR D’UN EQUIP format i motivat.
  • REDUIR EL PES ESPECÍFIC DE L’ÀREA DE PRODUCCIÓ EN LA XIFRA GLOBAL.
  • Respondre amb rapidesa a les necessitats dels nostres clients en els productes i serveis requerits.
  • Involucrar a tot el personal de l’empresa en la millora contínua dels processos.
  • MANTENIMENT DELS VALORS DE QUALITAT, PREU I SERVEI ràpid
  • Complir amb els requisits reglamentaris i altres requisits aplicables
  • millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat

En conseqüència, la direcció de TALLERS PACS 1980, S.L fa pública la il·lusió amb què posa en pràctica el citat Sistema de Qualitat, sol·licita la cooperació dels seus empleats i col·laboradors i agraeix per endavant el favorable acolliment de les mesures que, en benefici de tots, s’adoptin pròximament. Sol·licitant que tot el personal enfoqui totes les seves accions a aportar valor als principis exposats en ella.

Signat:

La Direcció

Les Cabanyes, 27 de juliol de 2017