CALDERERIA2021-10-06T17:29:11+02:00

MANTENIMENT INDUSTRIAL
CALDERERIA

MANTENIMENT INDUSTRIAL CALDERERIA

Per a soldar materials gruixuts i pesats o amb dissenys complicats d’unions, usem un elèctrode de ductilitat màxima. Si l’ambient té baixa o alta temperatura o fins i tot ones de xoc, usem un elèctrode de baix hidrogen.

Per a treballs amb xapes fines de 1, 1.5 o 2 mm de gruix o com per exemple dipòsits de vi usem elèctrodes d’1.5 mm o 2.mm regulant l’equip entre 35 i 50 ampers. És un treball molt delicat, pel fet que, si et passes d’ampers, perfores la xapa. Per la unió de canelles rodones o rectangulars d’1.2 1.6 o 2 mm. usem elèctrodes d’1.5, 2 mm o 2.5 mm regulant la màquina entre 40 i 65 ampers.

Per a soldar una xapa sense que es deformi és necessari soldar amb trams curts i sobretot no fer-los gruixuts per a no aplicar excés de calor. També cal ajustar la intensitat del corrent sempre a la baixa. L’excés de calor produeix deformacions en la xapa en la soldadura.

La soldadura semiautomàtica és un dels tipus de soldadura amb gas protector i per arc amb elèctrode, que treballa amb gasos inerts o nobles, ja que eviten l’oxidació i la hidròlisi amb les xapes amb les quals treballem. Quan parlem de soldadura semiautomàtica, ens referim a MIG/MAG, de fil continu o per arc elèctric. Aquesta tècnica usa argó com a gas principal, en combinació amb diòxid de carboni. La MIG/MAG treballa amb un elèctrode consumible durant el procés format per un fil continu, assegurant la protecció de la peça. Aquest tipus de soldadura amb gasos inerts i actius es va crear principalment, per a la fusió de metalls no ferrosos.

El taller compta una superfície de 800 m2. Tenim una part destinada a treballs amb ferro i una altre separada per treballs amb Inox, per evitar la contaminació del ferro sobre el Inox.

Fabriquem a mida proteccions per a maquinària, passarel·les, altells, escales, tolves, col·lectors o qualsevol tipus d’estructura metàl·lica. Per exemple en empreses d’alimentació fabriquem a mida des de taules de treball, estanteries, folrat de parets, columnes entre d’altres. Tot sempre en Inox 316 apte per al contacte amb alimentació o en Inox 304 en el cas que no hagi contacte. En el sector vitivinícola pels cellers, fabriquem a mida passarel·les, baranes, canaletes tipus Tramex per les zones d’evacuació d’aigua, estructures per equips de fred. Sempre son treballs personalitzats, segons els requeriments de cada client.

També podem fabricar qualsevol equip electromecànic, a partir dels plànols tècnics del client. La homologació i certificació del equip, es realitza a través d’una enginyeria.

Els nostres soldadors estan homologats en soldadura en alta pressió segons Normativa UNE-EN-ISO 15614-1, procés de soldadura 111 (soldadura per arc amb elèctrode revestit).

Els tipus de soldadura que realitzem són les següents: elèctrode, semi automàtic i TIG.

La soldadura amb elèctrode, és un procés per arc elèctric entre un elèctrode revestit i un metall. Els tipus d’elèctrodes són ferro en pols i titani; baix hidrogeno i sodi; baix hidrogeno i potassi; sota hidrogen, potassi i ferro en pols.

MANTENIMENT INDUSTRIAL
CALDERERIA

MANTENIMENT INDUSTRIAL CALDERERIA

Per a soldar materials gruixuts i pesats o amb dissenys complicats d’unions, usem un elèctrode de ductilitat màxima. Si l’ambient té baixa o alta temperatura o fins i tot ones de xoc, usem un elèctrode de baix hidrogen.

Per a treballs amb xapes fines de 1, 1.5 o 2 mm de gruix o com per exemple dipòsits de vi usem elèctrodes d’1.5 mm o 2.mm regulant l’equip entre 35 i 50 ampers. És un treball molt delicat, pel fet que, si et passes d’ampers, perfores la xapa. Per la unió de canelles rodones o rectangulars d’1.2 1.6 o 2 mm. usem elèctrodes d’1.5, 2 mm o 2.5 mm regulant la màquina entre 40 i 65 ampers.

Per a soldar una xapa sense que es deformi és necessari soldar amb trams curts i sobretot no fer-los gruixuts per a no aplicar excés de calor. També cal ajustar la intensitat del corrent sempre a la baixa. L’excés de calor produeix deformacions en la xapa en la soldadura.

La soldadura semiautomàtica és un dels tipus de soldadura amb gas protector i per arc amb elèctrode, que treballa amb gasos inerts o nobles, ja que eviten l’oxidació i la hidròlisi amb les xapes amb les quals treballem. Quan parlem de soldadura semiautomàtica, ens referim a MIG/MAG, de fil continu o per arc elèctric. Aquesta tècnica usa argó com a gas principal, en combinació amb diòxid de carboni. La MIG/MAG treballa amb un elèctrode consumible durant el procés format per un fil continu, assegurant la protecció de la peça. Aquest tipus de soldadura amb gasos inerts i actius es va crear principalment, per a la fusió de metalls no ferrosos.

El taller compta una superfície de 800 m2. Tenim una part destinada a treballs amb ferro i una altre separada per treballs amb Inox, per evitar la contaminació del ferro sobre el Inox.

Fabriquem a mida proteccions per a maquinària, passarel·les, altells, escales, tolves, col·lectors o qualsevol tipus d’estructura metàl·lica. Per exemple en empreses d’alimentació fabriquem a mida des de taules de treball, estanteries, folrat de parets, columnes entre d’altres. Tot sempre en Inox 316 apte per al contacte amb alimentació o en Inox 304 en el cas que no hagi contacte. En el sector vitivinícola pels cellers, fabriquem a mida passarel·les, baranes, canaletes tipus Tramex per les zones d’evacuació d’aigua, estructures per equips de fred. Sempre son treballs personalitzats, segons els requeriments de cada client.

També podem fabricar qualsevol equip electromecànic, a partir dels plànols tècnics del client. La homologació i certificació del equip, es realitza a través d’una enginyeria.

Els nostres soldadors estan homologats en soldadura en alta pressió segons Normativa UNE-EN-ISO 15614-1, procés de soldadura 111 (soldadura per arc amb elèctrode revestit).

Els tipus de soldadura que realitzem són les següents: elèctrode, semi automàtic i TIG.

La soldadura amb elèctrode, és un procés per arc elèctric entre un elèctrode revestit i un metall. Els tipus d’elèctrodes són ferro en pols i titani; baix hidrogeno i sodi; baix hidrogeno i potassi; sota hidrogen, potassi i ferro en pols.

Per a les soldadures TIG utilitzem un elèctrode de tungstè que no es consumeix durant el procés de soldadura, mentre que la soldadura MIG utilitzem un elèctrode de metall que serveix com a material de farciment per a la soldadura i es consumint durant la soldadura. La soldadura TIG és adequada per a tota mena d’acers de baix aliatge, aliatges inoxidables, aliatges de níquel, alumini i els seus aliatges, coure i els seus aliatges, titani, magnesi i altres aliatges no ferrosos.

Per a acer inoxidable soldem amb MIG, subjectant la torxa a 30º sobre la soldadura i movent-la per tota la vora per a unir la unió i deixant-la refredar. La soldadura MIG/MAG és un procés versàtil, ja que permet realitzar la soldadura a una gran velocitat i en totes les posicions. Aquest procediment l’utilitzem principalment en gruixos petits i mitjans en estructures d’acer i aliatges d’alumini, especialment on es requereix una gran feina manual.

MANTENIMENT INDUSTRIAL CALDERERIA

Els equips de treball que disposem  al taller son:

 • Una plegadora fins a 3 metres de llarg, per a plegat fins a 8 mm de gruix en ferro i 6 mm en Inox.
 • Una cisalla de 3 metres per talls fins a 10 mm de gruix en ferro i 8 mm en Inox.
 • Una punxonadora per realitzar forats en sèrie, tallar ànguls i passamans.
 • Un cilindre per corbar xapes de màxim 2 m de llarg i 8 mm de gruix.
 • Equips portàtils de soldadura tipus, TIG, MIG i aportació d’elèctrode.
 • Un polispast fins a 250 kg i dos ponts grues de 5 i 6,3 T.
 • Un trepant de peu
 • Una corbadora de planxa
 • Una premsa hidràulica de 100 tones.

Estem certificats segons la Normativa ISO 9001. Per aquells clients que ho requereixen, principalment aquells a qui realitzem produccions en sèrie, realitzem el control mides, pesos, proves hidràuliques, de estanquitat. S’estableix un protocol per avaluar i verificar la producció, segons les necessitats de cada client. Tenim tant auditories internes com externes, per avaluar els diferents processos que intervenen en una comanda, des de la seva recepció fins a la entrega.

Per al procés MIG/MAG els gasos de protecció es divideixen en dos grups: inerts i actius. Els inerts són gasos molt estables que no reaccionen amb altres elements. Els més utilitzats són argó i heli. La sigla MIG referència a la utilització del procés de soldadura amb gas inert (de l’anglès: metall inert gas). La protecció de l’entorn de l’arc i del cordó de la soldadura s’efectua mitjançant un gas inert ja sigui argó o heli i mitjançant un gas actiu com el CO₂ o mescles d’argó i CO₂. El gran avantatge d’aquest mètode de soldadura és principalment, l’obtenció de cordons molt més resistents i dúctils, a més de menys sensibles a la corrosió que en la resta de procediments, ja que el gas protector impedeix el contacte entre l’oxigen de l’ambient i la soldadura realitzada. A més, els gasos simplifiquen la soldadura de metalls ferrosos i no ferrosos, al no requerir la utilització de desoxidants. Un altre avantatge de la soldadura per arc en atmosfera inerta, és la que s’obtenen soldadures netes i uniformes a causa de l’escassetat de fums. El gas que envolta a l’arc transparent permet al soldador veure amb claredat, la soldadura que està realitzant, la qual cosa repercuteix favorablement en la qualitat de la soldadura. El cordó obtingut és d’un gran acabat superficial, que millorem amb senzilles operacions d’acabat. A més, la deformació que es podria produir al voltant del cordó de soldadura és menor.

MANTENIMENT INDUSTRIAL CALDERERIA

Més de 50 anys d’experiència en el sector avalen la nostra trajectòria com taller dedicat al manteniment industrial. El nostre objectiu es la màxima satisfacció de  les necessitats dels nostres clients.

ÚLTIMES NOTÍCIES

 • Optimitzar els processos de producció amb un pla de manteniment preventiu vitivinícola

Optimitzar els processos de producció amb un pla de manteniment preventiu vitivinícola

27 juny 2022|Comentaris tancats a Optimitzar els processos de producció amb un pla de manteniment preventiu vitivinícola

2700Per a poder elaborar vi i que sigui de qualitat, és necessari comptar amb maquinària específica i assegurar el seu bon funcionament i operativitat, perquè no existeixin parades de producció ni incidents. I d'això se [...]

 • Dipòsits dacer inoxidable per a magatzematge industrial

Dipòsits d’acer inoxidable per a magatzematge industrial

30 maig 2022|Comentaris tancats a Dipòsits d’acer inoxidable per a magatzematge industrial

Existeix gran varietat de dipòsits industrials per a emmagatzemar diferents productes, segons el sector. Aquests han de complir amb alguns requisits que són indispensables per a garantir la seguretat i per a mantenir el seu [...]

 • Fabricació i manteniment en la indústria caldereria

Fabricació i manteniment en la indústria caldereria

25 abril 2022|Comentaris tancats a Fabricació i manteniment en la indústria caldereria

El sector industrial evoluciona sense parar i és un àmbit on ha de prevaler el bon funcionament i operativitat dels dipòsits o les estructures, entre altres. Aquests han de gaudir del millor manteniment en la [...]

ÚLTIMES NOTÍCIES

 • Optimitzar els processos de producció amb un pla de manteniment preventiu vitivinícola

Optimitzar els processos de producció amb un pla de manteniment preventiu vitivinícola

27 juny 2022|Comentaris tancats a Optimitzar els processos de producció amb un pla de manteniment preventiu vitivinícola

2700Per a poder elaborar vi i que sigui de qualitat, és necessari comptar amb maquinària específica i assegurar el seu bon funcionament i operativitat, perquè no existeixin parades de producció ni incidents. I d'això se [...]

 • Dipòsits dacer inoxidable per a magatzematge industrial

Dipòsits d’acer inoxidable per a magatzematge industrial

30 maig 2022|Comentaris tancats a Dipòsits d’acer inoxidable per a magatzematge industrial

Existeix gran varietat de dipòsits industrials per a emmagatzemar diferents productes, segons el sector. Aquests han de complir amb alguns requisits que són indispensables per a garantir la seguretat i per a mantenir el seu [...]

 • Fabricació i manteniment en la indústria caldereria

Fabricació i manteniment en la indústria caldereria

25 abril 2022|Comentaris tancats a Fabricació i manteniment en la indústria caldereria

El sector industrial evoluciona sense parar i és un àmbit on ha de prevaler el bon funcionament i operativitat dels dipòsits o les estructures, entre altres. Aquests han de gaudir del millor manteniment en la [...]

EL SEU MANTENIMENT INDUSTRIAL
EN BONES MANS

CONTACTA ARA