MANTENIMENT INDUSTRIAL VITIVINÍCOLA2021-10-07T14:20:37+02:00

MANTENIMENT INDUSTRIAL
VITIVINÍCOLA

MANTENIMENT INDUSTRIAL VINÍCOLA
 • Manteniment de desgorjadors: revisió del servo, ajustar ungles, comprovar els recolzaments de l’ampolla, topes, guies, engranatges, estat del reductor, entre d’altres.
 • Manteniment de morrionadores: revisió de la llengueta del morrió, l’alçada, comprovar el dosificador de morrions, el sistema de buit, netejar el venturi, el desgast de las lleves, entre d’altres.
 • Manteniment capsuladora cava: revisar bomba de buit o venturi, coixinets, guies, lleves, els coixins per tancar les ampolles, coixinets, engranatges, nivell d’oli del reductor, netejar cèl·lules, etc.
 • Manteniment capsuladora vi: revisar rulinas, gomes, ungles, entre d’altres.
 • Manteniment grapadora: comprovar guies, capçals, etc.
 • Manteniment rentadora-secadora: revisar estat raspall, cadenes, coixinets, que les boquilles no estiguin taponades, les turbines de assecat, etc.
 • Manteniment paletizador: revisar cèl·lules neumàtiques, canviar o tensar cadenes, revisar les cadenes i guies del polispast, etc.
 • Manteniment despaletizador: revisar i greixar cadenes, eixos, pinyonada, revisar fugues neumàtiques, entre d’altres.
 • Manteniment bombes: revisar estopades, segells mecànics, comprovar coixinets, etc.
 • Manteniment línies de transport: comprovar el centrat, que no falti cap malla, ajustar el tensat, entre d’altres.
 • Manteniment filtre tangencial: comprovar bombes, etc.
 • Instal·lació i manteniment de les instal·lacions i dels equips de fred industrial: abans d’incorporar-nos com a empresa de manteniment de la part de fred industrial, realitzem una comprovació del estat de les canonades i dels equips, per realitzar una posada a punt d’ells punts crítics que és pugui trobar a la revisió.
 • Instal·lacions de canonades en Inox
 • Reparació de tot tipus de bombes (mono bombes, peristàltiques, etc.)
 • Reparació de cintes transportadores simples i de doble sentit.
 • Fabricació de tolves de recepció a mida. És fabrica sempre sota comanda, segons el rendiment i número de visanfíns que necessita cada celler. Fabricades completament en Inox 304, amb mides entre 3 i 7 metres de llarg, amb porta hidràulica manual. El visanfí motoritzat amb variador de velocitat mecànic i pont de seguretat mòbil en el costat de la càrrega. Diferents opcionals com la reixeta de drenatge de most en la descàrrega del raïm
  amb col·lector d’extracció, bomba de rotor el·líptic amb brida a la descàrrega, bomba de lòbuls amb brida en el desguàs, entre d’altres.
 • Fabricació de proteccions per maquinaria a mida.
 • Fabricació de passarel·les a mida.
 • Fabricació de peces mecanitzades a mida (afegir link a la pestanya mecanitzat peces a mida)
 • Fabricació de visanfíns a mida tant per la tolva de recepció de verema, com per transportar les rapes des de la desrapadora fins al contenidor.

La nostra empresa compta amb gran experiència en el manteniment de cellers. Molts son el cellers que confien en nosaltres, per realitzar el manteniment dels seus equips. Realitzem el manteniment de tot l’equipament que intervé en el procés d’elaboració i envasat tant de vi com cava. Oferim Plans de Manteniment personalitzats, que permetran reduir les incidències tècniques i optimitzar els processos de producció. El nostre equip d’electromecànics i de fred industrial,  realitzarà el manteniment integral delseu celler, perquè tot estigui a punt sobretot per verema.

Dins dels nostres serveis de manteniment a bodegues, també realitzem la neteja de sitges i dipòsits tant exterior com interior.

 • Manteniment de premses: revisem segons el nostre check list, tots els punts necessaris pel correcte funcionament de la premsa: revisió i greixatge del coixinets dels suports principals, control de la tensió de la cadena, del pinyó, de la corona i el seu greixatge; Revisió o  substitució dels segells de la càrrega axial, revisió de la junta i del líquid del pressòstat de càrrega, revisió de les juntes de la brida externa del col·lector: Buidat, neteja i canvi d’oli de la bomba de buit, revisió del oli del reductor; Revisió i ajust del fre de rotació del motor, revisió del segellament i prova de la bomba de most, neteja de la vàlvula del bufador. Comprovació de l’eficiència dels actuadors de les vàlvules de papallona, revisió de la fixació de les canaletes d’extracció del most, revisió de l’estat i desgast de la membrana. Revisió del circuit de potencia, del sistema neumàtic, de les vàlvules d’extracció d’aire, revisió de la junta de la porta de càrrega, del cilindre neumàtic i micro, de la vàlvula d’intercanvi. Revisió dels transductors de pressió, revisió de la sirena de càrrega e inici automàtic, revisió dels perfils de descàrrega de la brisa comprovació del circuit d’emergència comprovació del programa PLC i teclat.Un cop realitzat el manteniment, facilitem un informe amb les incidències reparades, així com aquells punts que requereixen la substitució d’una peça per desgast o averia, indicant sempre si es averia critica pel correcte funcionament del equip o no.
 • Manteniment de dipòsits i sitges: soldadures per porus, revisió de les sondes de temperatura, termòmetres.
 • Neteja exterior e interior de dipòsit i sitges
 • Manteniment d’embotelladores: desgast dels culs, revisió i engreixament de coixinets, comprovar desgast de las lleves, revisar guies, casquets, revisar fugues en manegues,  revisar bomba de buit, l’oli del reductor, entre d’altres.
 • Manteniment de taponadores: revisar i netejar daus, culs, motlles
 • Manteniment d’etiquetadores: revisar la transmissió el reductor, el raspall, etc.
 • Manteniment d’encaixadores: revisar cadenes, cèl·lules, equips de cola, boquilles, joc dels braços, cadenes, corretges, fuges d’aire, husillos, entre d’altres.
 • Manteniment de xampagel: fugues del refrigerant, que les dutxes no estiguin embossades, filtres del sobreeixidor, bomba de recirculació, revisió del grup de fred, etc.

MANTENIMENT INDUSTRIAL
VITIVINÍCOLA

MANTENIMENT INDUSTRIAL VINÍCOLA

La nostra empresa compta amb gran experiència en el manteniment de cellers. Molts son el cellers que confien en nosaltres, per realitzar el manteniment dels seus equips. Realitzem el manteniment de tot l’equipament que intervé en el procés d’elaboració i envasat tant de vi com cava. Oferim Plans de Manteniment personalitzats, que permetran reduir les incidències tècniques i optimitzar els processos de producció. El nostre equip d’electromecànics i de fred industrial,  realitzarà el manteniment integral delseu celler, perquè tot estigui a punt sobretot per verema.

Dins dels nostres serveis de manteniment a bodegues, també realitzem la neteja de sitges i dipòsits tant exterior com interior.

 • Manteniment de premses: revisem segons el nostre check list, tots els punts necessaris pel correcte funcionament de la premsa: revisió i greixatge del coixinets dels suports principals, control de la tensió de la cadena, del pinyó, de la corona i el seu greixatge; Revisió o  substitució dels segells de la càrrega axial, revisió de la junta i del líquid del pressòstat de càrrega, revisió de les juntes de la brida externa del col·lector: Buidat, neteja i canvi d’oli de la bomba de buit, revisió del oli del reductor; Revisió i ajust del fre de rotació del motor, revisió del segellament i prova de la bomba de most, neteja de la vàlvula del bufador. Comprovació de l’eficiència dels actuadors de les vàlvules de papallona, revisió de la fixació de les canaletes d’extracció del most, revisió de l’estat i desgast de la membrana. Revisió del circuit de potencia, del sistema neumàtic, de les vàlvules d’extracció d’aire, revisió de la junta de la porta de càrrega, del cilindre neumàtic i micro, de la vàlvula d’intercanvi. Revisió dels transductors de pressió, revisió de la sirena de càrrega e inici automàtic, revisió dels perfils de descàrrega de la brisa comprovació del circuit d’emergència comprovació del programa PLC i teclat.Un cop realitzat el manteniment, facilitem un informe amb les incidències reparades, així com aquells punts que requereixen la substitució d’una peça per desgast o averia, indicant sempre si es averia critica pel correcte funcionament del equip o no.
 • Manteniment de dipòsits i sitges: soldadures per porus, revisió de les sondes de temperatura, termòmetres.
 • Neteja exterior e interior de dipòsit i sitges
 • Manteniment d’embotelladores: desgast dels culs, revisió i engreixament de coixinets, comprovar desgast de las lleves, revisar guies, casquets, revisar fugues en manegues,  revisar bomba de buit, l’oli del reductor, entre d’altres.
 • Manteniment de taponadores: revisar i netejar daus, culs, motlles
 • Manteniment d’etiquetadores: revisar la transmissió el reductor, el raspall, etc.
 • Manteniment d’encaixadores: revisar cadenes, cèl·lules, equips de cola, boquilles, joc dels braços, cadenes, corretges, fuges d’aire, husillos, entre d’altres.
 • Manteniment de xampagel: fugues del refrigerant, que les dutxes no estiguin embossades, filtres del sobreeixidor, bomba de recirculació, revisió del grup de fred, etc.
 • Manteniment de desgorjadors: revisió del servo, ajustar ungles, comprovar els recolzaments de l’ampolla, topes, guies, engranatges, estat del reductor, entre d’altres.
 • Manteniment de morrionadores: revisió de la llengueta del morrió, l’alçada, comprovar el dosificador de morrions, el sistema de buit, netejar el venturi, el desgast de las lleves, entre d’altres.
 • Manteniment capsuladora cava: revisar bomba de buit o venturi, coixinets, guies, lleves, els coixins per tancar les ampolles, coixinets, engranatges, nivell d’oli del reductor, netejar cèl·lules, etc.
 • Manteniment capsuladora vi: revisar rulinas, gomes, ungles, entre d’altres.
 • Manteniment grapadora: comprovar guies, capçals, etc.
 • Manteniment rentadora-secadora: revisar estat raspall, cadenes, coixinets, que les boquilles no estiguin taponades, les turbines de assecat, etc.
 • Manteniment paletizador: revisar cèl·lules neumàtiques, canviar o tensar cadenes, revisar les cadenes i guies del polispast, etc.
 • Manteniment despaletizador: revisar i greixar cadenes, eixos, pinyonada, revisar fugues neumàtiques, entre d’altres.
 • Manteniment bombes: revisar estopades, segells mecànics, comprovar coixinets, etc.
 • Manteniment línies de transport: comprovar el centrat, que no falti cap malla, ajustar el tensat, entre d’altres.
 • Manteniment filtre tangencial: comprovar bombes, etc.
 • Instal·lació i manteniment de les instal·lacions i dels equips de fred industrial: abans d’incorporar-nos com a empresa de manteniment de la part de fred industrial, realitzem una comprovació del estat de les canonades i dels equips, per realitzar una posada a punt d’ells punts crítics que és pugui trobar a la revisió.
 • Instal·lacions de canonades en Inox
 • Reparació de tot tipus de bombes (mono bombes, peristàltiques, etc.)
 • Reparació de cintes transportadores simples i de doble sentit.
 • Fabricació de tolves de recepció a mida. És fabrica sempre sota comanda, segons el rendiment i número de visanfíns que necessita cada celler. Fabricades completament en Inox 304, amb mides entre 3 i 7 metres de llarg, amb porta hidràulica manual. El visanfí motoritzat amb variador de velocitat mecànic i pont de seguretat mòbil en el costat de la càrrega. Diferents opcionals com la reixeta de drenatge de most en la descàrrega del raïm
  amb col·lector d’extracció, bomba de rotor el·líptic amb brida a la descàrrega, bomba de lòbuls amb brida en el desguàs, entre d’altres.
 • Fabricació de proteccions per maquinaria a mida.
 • Fabricació de passarel·les a mida.
 • Fabricació de peces mecanitzades a mida (afegir link a la pestanya mecanitzat peces a mida)
 • Fabricació de visanfíns a mida tant per la tolva de recepció de verema, com per transportar les rapes des de la desrapadora fins al contenidor.

Els recanvis industrials per Tallers Pacs son de gran importància. Sabem el que suposa el plaç d’entrega d’una peça o de la reparació d’un equip. Per això a Tallers Pacs som molt conscients i mirem de resoldre qualsevol incidència tècnica en el menor temps possible.  Col·laborem amb els principals fabricants de cada sector directament o bé a través de la seva xarxa de distribució.

CONTACTA ARA

Els recanvis industrials per Tallers Pacs son de gran importància. Sabem el que suposa el plaç d’entrega d’una peça o de la reparació d’un equip. Per això a Tallers Pacs som molt conscients i mirem de resoldre qualsevol incidència tècnica en el menor temps possible.  Col·laborem amb els principals fabricants de cada sector directament o bé a través de la seva xarxa de distribució.

CONTACTA ARA

ÚLTIMES NOTÍCIES

 • Optimitzar els processos de producció amb un pla de manteniment preventiu vitivinícola

Optimitzar els processos de producció amb un pla de manteniment preventiu vitivinícola

27 juny 2022|Comentaris tancats a Optimitzar els processos de producció amb un pla de manteniment preventiu vitivinícola

2700Per a poder elaborar vi i que sigui de qualitat, és necessari comptar amb maquinària específica i assegurar el seu bon funcionament i operativitat, perquè no existeixin parades de producció ni incidents. I d'això se [...]

 • Dipòsits dacer inoxidable per a magatzematge industrial

Dipòsits d’acer inoxidable per a magatzematge industrial

30 maig 2022|Comentaris tancats a Dipòsits d’acer inoxidable per a magatzematge industrial

Existeix gran varietat de dipòsits industrials per a emmagatzemar diferents productes, segons el sector. Aquests han de complir amb alguns requisits que són indispensables per a garantir la seguretat i per a mantenir el seu [...]

 • Fabricació i manteniment en la indústria caldereria

Fabricació i manteniment en la indústria caldereria

25 abril 2022|Comentaris tancats a Fabricació i manteniment en la indústria caldereria

El sector industrial evoluciona sense parar i és un àmbit on ha de prevaler el bon funcionament i operativitat dels dipòsits o les estructures, entre altres. Aquests han de gaudir del millor manteniment en la [...]

EL SEU MANTENIMENT INDUSTRIAL
EN BONES MANS

CONTACTA ARA