Alfa Laval2022-03-02T10:13:25+01:00

ALFA LAVAL

Alfa Laval és el nostre proveïdor d’equipament, que ens permet cobrir el procés d’elaboració d’oli d’oliva. També disposem d’equipament, per a l’emmagatzematge i envasat; des de dipòsits a mesura, equips de filtrat, embotellat, tapat i etiquetatge tant manual, semiautomàtic com automàtic, a més d’equips de codificat, encaixat, entre altres.

Gràcies a la seva experiència i trajectòria tant nacional com internacional, productors d’oli d’oliva de tot el món, confien en els equips d’Alfa Laval. Uns equips dissenyats per a una producció d’oli d’oliva verge de la màxima qualitat, així com en la recuperació i reutilització de subproductes. La contínua innovació de la tecnologia d’Alfa Laval, ofereix als productors un ampli ventall de possibilitats i un accés continu a les més avançades innovacions tecnològiques, que permeten controlar meticulosament tot el procés d’elaboració i produir un oli d’oliva de la màxima qualitat.

Descobreixi com reduir l’escalfament de la pasta durant el procés d’elaboració, mitjançant el control de la temperatura en el molí, per a aconseguir el màxim rendiment de la seva producció i per a augmentar la qualitat del seu producte.

Mitjançant el condicionador de temperatura de la pasta d’oliva, que es realitza immediatament després del premsatge, estem aconseguint una ràpida activació enzimàtica i reduir el temps de batut abans de l’extracció en el decanter. És un equip patentat per Alfa Laval, dissenyat per a obtenir un oli de la màxima qualitat, fins i tot quan les condicions meteorològiques són adverses.

Un Servei d’Assistència Integral en la qual pot confiar.

Pot confiar en nosaltres, tant si precisa un únic equip com línies completes de processament. Realitzem la instal·lació i la posada en marxa dels equips, així com el seu manteniment.

El nostre equip tècnic compta amb especialistes en la seva indústria, per a aportar-li la nostra experiència en el sector. Els nostres serveis cobreixen totes les seves necessitats al llarg del cicle de vida dels equips. Des de la seva posada en marxa, el manteniment preventiu o correctiu, peces de recanvi, mecanitzat de peces a mesura. D’aquesta manera, s’obté la màxima durabilitat dels equips i l’ajudem a optimitzar els seus equips.

Realitzem la posada en marxa dels seus equips seguint les pautes adequades. La instal·lació és supervisada per un expert d’Alfa Laval, la qual cosa garanteix una arrencada segura i sense problemes. Tots els equips quedessin amb tots els paràmetres ajustats, la qual cosa reduirà les interrupcions de producció al mínim.

Realitzem el manteniment que millor encaix amb les seves necessitats, ja sigui abans o després de la campanya. Comprenem l’estacionalitat de la campanya, igual que ens passa en el sector vitivinícola en verema, quan sorgeix una avaria, oferim una resposta immediata perquè el temps de parada sigui el mínim.

Oferim suport tècnic per a tots els equips de la seva línia, abastant tots els processos de producció, des de la rentada de l’oliva, el procés de molta, fins a la seva clarificació final, fins i tot ajudant en el processament de subproductes. També disposem d’equips de filtrat, embotellat, tapat i etiquetatge, entre altres.

Els nostres serveis inclouen:

– Assistència durant la instal·lació des d’un equip o plantes completes.

– Proves i comprovacions del seu rendiment, per a confirmar que se segueixen les normes.

– Lliurament del projecte, amb documentació certificada.

– Visites de seguiment per a la comprovació i verificació del rendiment dels equips.

– Suport per a la posada en marxa, inclosa la formació del personal per al maneig dels equips, amb la finalitat de garantir que funciona tot adequadament després de la instal·lació.

– Enviament ràpid de peces de recanvi originals, fabricades amb materials de qualitat, per a garantir les mínimes interrupcions i la major fiabilitat dels equips.

– Un kit de manteniment fàcil d’usar que redueix el seu temps de manteniment.

– Recomanacions per a la millora del procés de producció, basades en dècades d’experiència de la nostra tecnologia en el mercat internacional.

Disposem d’equips que cobreixen totes les fases del procés d’elaboració d’oli: des del tractament inicial de l’oliva, la seva extracció, procés d’envasament, tapat mitjançant tap pilfer i etiquetatge. Equips per a tota mena d’almàsseres, des de petites produccions o grans plantes d’envasament. Som experts a integrar diferents processos, tecnologies i equips, per a obtenir sempre la màxima més rendibilitat.

Quin és el nostre avantatge competitiu:

– Àmplia gamma d’equipaments que abasta tot el procés d’elaboració d’oli d’oliva verge extra i el processament de subproductes: rentada, molta, batut, extracció i clarificació final.

– Reducció de l’ús d’aigua durant el procés d’elaboració d’oli d’oliva.

– Reducció del consum d’energia i la producció de residus durant l’elaboració.

– Configuració i control flexibles dels equips, per a obtenir sempre el major rendiment.

– Compliment de les Normatives globals i els més alts estàndards d’higiene, durant tot el procés d’elaboració.

– Disposem de dipòsits de Inoxa mesura, equips d’envasament, tapat i etiquetatge.

Actualment la Indústria Orujera s’enfronta a un nou repte, que consisteix a augmentar la valorització del subproducte i avançar en la millora de l’economia circular.

Recuperar l’oli de la pinyolada “alperujo” després de la primera extracció pot ser una manera intel·ligent d’augmentar la facturació i els beneficis. Desafortunadament els mètodes tradicionals de producció de subproductes mitjançant assecadors rotatius, consumeixen molta energia i produeixen una gran quantitat de morca “alpechín”. Disposem de sistemes de processament que ofereixen una deshidratació eficient i sostenible, amb uns baixos costos operatius. Pot augmentar els seus beneficis respectant a més el medi ambient.

El processament actual de subproductes suposa per al sector diversos desafiaments: des de l’augment del volum de la pinyolada “alperujo”, unes estrictes normes que exigeixen una limitació d’emissions, tot això en un mercat inestable com el de l’oli i de la pinyolada  “alperujo”.

Disposem de diverses solucions per a resoldre aquests problemes, amb les solucions més innovadores i avançades del sector. Oferim una millora significativa en els nostres decanters de tres fases, que ofereixen una major deshidratació amb una capacitat d’assecat 100% superior. També disposem de tecnologia específica per a la recuperació de partícules petites. Per a la gestió de la morca “alpechín”, el nostre equip AlfaFlash és insuperable. Un sistema compacte d’evaporació ràpid, que redueix la gestió de residus, millorant la qualitat dels subproductes. Com no es crema producte condensat en el trómel, facilitem complir amb els tots els nous requisits mediambientals.

Produir elevades quantitats d’oli d’oliva, requereix mantenir una producció contínua fiable i molt eficient, amb un alt rendiment i una qualitat uniforme. Podem ajudar-lo a satisfer aquests reptes mentre redueix el seu impacte mediambiental i els seus costos d’explotació.

No importa la grandària de la seva almàssera, ni si disposa d’una producció artesanal, per lots o en continu. Podem ajudar-lo amb nostra més avançada tecnologia i a partir del coneixement obtingut durant més de 80 anys d’experiència en el sector oleic. La nostra gamma inclou solucions flexibles, que li permetran gestionar la seva producció de manera totalment independent. Des de la nostra batedora per a lots, que s’emmotlla fàcilment a les seves necessitats, fins a la línia d’extracció contínua AlfaOliver 500. La nostra gamma completa d’equips, s’adapta per a satisfer els canvis de producció i els gustos canviants dels consumidors.

ELABORACIÓ ARTESENAL

Equips adequats per a petits productors que treballen de manera artesanal i se centren en l’elaboració d’olis artesans d’alta qualitat, on poden trobar grans variacions en la mena d’oliva, el seu volum i la qualitat de les seves olives d’origen sempre local. Oferim una àmplia gamma d’equips, dissenyats específicament per a satisfer aquests reptes en la fabricació artesanal, podent treballar per lots. La versatilitat de la nostra tecnologia, li garanteix solucions eficients i fiables que li permetrà processar diferents lots d’olives locals, amb característiques molt diferents entre si, amb la capacitat d’ajustar els seus processos productius, segons les demandes dels seus clients i treballar de manera òptima, la intensa temporada de collita.

PRODUCCIÓ A MITJANA ESCALA

Els productors amb una capacitat mitjana de producció, representen actualment un sector creixent en el negoci de l’oli d’oliva. Podem ajudar a les almàsseres d’aquesta grandària amb les últimes i més avançades innovacions tecnològiques, perquè puguin controlar de manera meticulosa, tot el seu procés d’elaboració i poder augmentar la qualitat dels seus olis.

PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Per a poder reduir grans quantitats d’oli d’oliva, es requereix mantenir una producció contínua, fiable i molt eficient, amb un alt rendiment i una qualitat uniforme en la seva producció. Podem ajudar-lo a satisfer aquests reptes, mentre redueix l’impacte mediambiental i els seus costos d’explotació.

Aconsegueixi qualitat artesanal en cada lot:

 • Tecnologia eficaç i contrastada, que li ofereix productivitat i fiabilitat, tant per a per a almàsseres artesanals com industrials.
 • La versatilitat dels equips, permet treballar amb olives de diferent tipus, grandària i qualitat.
 • Disposem d’equips compactes i de fàcil instal·lació, per a almàsseres que disposin d’un espai reduït
 • Un soci amb experiència, per a ajudar-lo a obtenir la qualitat que desitja per als seus clients
 • Control flexible del procés d’elaboració, que li permet emmotllar-se a les circumstàncies de la collita o els canvis en el mercat

El nostre equipament és el seguent:

CENTRÍFUGUES DECANTER DE LA SERIE Y

Estan dissenyades específicament per al funcionament en dues fases, proporcionant un funcionament rendible en la cadena de producció de l’oli d’oliva.

CENTRÍFUGUES DECANTER SERIE SIGMA

Els decanters centrífugs de la gamma Sigma estan dissenyats per a garantir la rendibilitat en el processament de l’oli d’oliva. Són decanters compactes, eficients estan desenvolupats per al procés de separació de l’oli d’oliva en dues fases. Aquestes fases inclouen, extracció, deshidratació i clarificació. La incorporació dels nous models Sigma 6 i el Sigma 8, complementen als models Sigma 9 i Sigma 10, per la qual cosa cobrim totes les necessitats de mercat quant a capacitat de producció, des de petits o mitjans productors, fins a grans almàsseres.

BATIDORA D’OLIVES – IBERIA

L’escalfament i batut de la pasta, és una fase molt important en el procés d’elaboració d’oli d’oliva. Després de la molta, durant el procés d’escalfament i batut de la pasta d’oliva, l’oli s’allibera per a poder ser extret posteriorment en el decanter. L’acció d’escalfament i batut, influeix no sols en el grau d’extracció per esgotament dels alperujos, sinó que també tenen una gran influència en el manteniment o deterioració de la qualitat de l’oli.

RENTADORES

MOLÍ DE TALL

La preparació de la pasta és un dels processos més crítics, per a determinar tant la quantitat com la qualitat, de l’oli obtingut en una línia d’extracció d’oli d’oliva.

Avantatges del molí d’oli d’oliva:

 • Fiabilitat i robustesa.
 • Alt cabal de treball
 • Fàcil ajust canviant els sedassos
 • Baixos costos de recanvis.

CENTRIFUGA DECANTER SERIE X

La sèrie X de centrífugues decantadoras d’Alfa Laval per a oli d’oliva, estan dissenyades per a oferir un funcionament rendible en el procés de producció d’oli d’oliva.

BATIDORA D’OLIVES – ATMOSPHERA

El batut és un pas fonamental dins del procés d’elaboració d’oli d’oliva, ja que juga un paper principal ja que determina la qualitat i la quantitat de producte obtingut. La combinació de temperatura i temps afecta a l’activitat enzimàtica responsable d’alliberar l’oli. A més, la quantitat d’oxigen en contacte amb la pasta, té en gran manera una influència negativa sobre l’oli d’oliva obtingut.

SISTEMA ALFAVAP

Els sistemes d’evaporació Alfa Laval AlfaVap es troben en plantes de tot el món, que manegen una gran varietat de productes. Gràcies a que els equips AlfaVap són molt compactes i amb una excepcional eficiència tèrmica, la instal·lació completa és molt eficient energèticament i fàcil d’instal·lar en espais reduïts. Oferim sistemes complets d’evaporació optimitzats per a les seves circumstàncies específiques.

ALFA FLASH

Els sistemes AlfaFlash d’Alfa Laval són una solució d’evaporació per a líquids incrustants i són eficaços per a la concentració de líquids d’alta viscositat. Estan dissenyades per a oferir una resistència òptima al embrutat. Amb nombrosos equips per tot el món, AlfaFlash és la solució fiable i per a la concentració de residus com a licors de blat de moro, efluents salins, aigua de peix i carn. La taxa de cisallament és més alta, condueix a una eficiència de transferència de calor substancialment més alta.

Posi’s en contacte amb nosaltres si vol conèixer com podem ajudar-lo, al fet que complir amb els seus objectius d’obtenir la producció d’oli d’oliva de la màxima qualitat, augmentant el seu rendiment i beneficis. El nostre equip comercial li atendrà per a conèixer quines són les seves necessitats i presentar-li una oferta segons els seus requeriments.

CONTACTA ARA

ÚLTIMES NOTÍCIES

 • Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

26 setembre 2022|Comentaris tancats a Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Una empresa de manteniment industrial ofereix grans serveis i un suport adaptat a cada negoci, ja que es tracta d'un àmbit professional molt complex referent als processos i a la seva tipologia d'infraestructura, la qual [...]

 • Implantar un manteniment industrial correctiu ofereix major operativitat i seguretat

Implantar un manteniment industrial correctiu ofereix major operativitat i seguretat

25 agost 2022|Comentaris tancats a Implantar un manteniment industrial correctiu ofereix major operativitat i seguretat

Les plantes industrials es troben habitualment amb diferents problemes, els quals es poden resoldre mitjançant un òptim manteniment industrial correctiu. Les incidències que poden aparèixer de manera sobtada o avaries freqüents estan relacionades amb el [...]

 • Empresa de reparació d estructures en alumini

Empresa de reparació d’estructures en alumini

25 juliol 2022|Comentaris tancats a Empresa de reparació d’estructures en alumini

Reparar estructures en alumini és una necessitat per a les indústries que utilitzin aquest element tan versàtil en les seves instal·lacions i maquinària. És un material molt versàtil, el qual ofereix nombrosos avantatges pel seu [...]