Els recanvis industrials en un mercat cada dia més exigent i competitiu

//Els recanvis industrials en un mercat cada dia més exigent i competitiu

Els recanvis industrials en un mercat cada dia més exigent i competitiu

Els recanvis industrials en un mercat cada dia més exigent i competitiu

Els recanvis industrials per Tallers Pacs son de gran importància. Sabem el que suposa el plaç d’entrega d’una peça o de la reparació d’un equip. Per això a Tallers Pacs som molt conscients i mirem de resoldre qualsevol incidència tècnica en el menor temps possible.  Col.laborem amb els principals fabricants de cada sector directament o bé a travès de la seva red de distribució.

Als nostres més de 50 anys d’experiència , afegim la dels nostres proveïdors. El nostre equip de professionals l’assessorà pe trobar la solució mes adequada a cada necessitat.

Oferim Plans de Manteniment personalitzats, que permetran reduir les incidències tècniques i optimitzar els processos de producció.

Realitzem e manteniment industrial principalment en empreses d’alimentació com fabricants de xocolata i derivats de cacao, càrniques, cellers, cerveseres, almàsseres. Estem especialitzats en el manteniment de tot tipus de maquinaria industrial: equips neumàtics com embotelladores, enllaunadores, taponadores, premses, etiquetadores, encaixadores; equips hidràulics, motors , quadres elèctrics i fred industrial

Per transmissió mecànica disposem de rodaments convencionals, d’agulles i de precisió. Components de rodadura i moviment lineal com a suports, ròtules.

Components de transmissió mecànica com corretges de transmissió mecànica,  politges, acoblaments, cadenes, pinyons, taper Lock, bandes de transport, motors i reductors.

Per automatització industrial en tècniques de buit, disposem de ventoses tant per cartró, vidre, fusta o metall;  generadors de buit, transport per buit i els accessoris que composen la Vaccum Tecnology.

Per estanqueïtat: retens, juntes tòriques i especials, tanques mecàniques, collarins hidràulics i mecànics.

Per lubricació: lubricants i greixos i components per lubricació, centraletes d’oli, de greix i micro lubricació refrigerant.

Manegues tècniques: per fluids alimentaris (aigua, vi, oli, cervesa, destil·lats, aire) o no alimentaris (oli tèrmic, combustibles, etc). Resistents a agents químics, altes temperatures, fum)

Per hidràulica:  bombes hidràuliques, cilindres hidràulics, filtres hidràulics, grups hidràulics,  reguladors i divisors de cabal, campanes d’acoblament, distribuïdors, canonades rígides, válvules manuals, reparació de sistemes i servei de manteniment.

Per neumàtica: vàlvules de procés, d’accionament manual o neumàtic, anti retorn o de regulació de cabal i electrovàlvules, actuadors lineals, elèctrics, de gir; components neumàtics com sensor, instrumentació, connexions i tubs tècnics.

Valvuleria tècnica: vàlvules de papallona, de esfera, amb actuador, amb seient inclinat, dispositius de control i regulació, vàlvules i accessoris de PVC.

Per sistemes de vapor: vàlvules de control, falques “latiguillos” inoxidables e intercanviadors de calor.

Instrumentació i control:  pressòstats, manòmetres, cabalímetres, transductors de pressió, vacuòmetres termòmetres analògics i digitals,

Bombes de transport de líquids:  bombes de diafragma, bombes de pistó o neumàtiques, peristàltiques, bomba amb rotor el·líptic, bomba mono amb i sense tolva, bomba de lòbuls.

Vàlvules i accionaments: vàlvules inoxidables

Fabriquem a mida tolves, cintes transportadores, estructures metàl·liques, proteccions per equipament, passarel·les

Realitzem la reparació de motors, reductors, equips neumàtics e hidràulics, quadres e instal·lacions elèctriques.

També realitzem l’instal·la cio i el manteniment de sistemes de clima i refrigeració industrial, il·luminació (eficiència energètica), red de telecomunicacions, detecció i protecció anti incendis.

La nostre política es oferir als nostres clients, un servei integral al hora d’automatitzar qualsevol procés industrial.

Poden contactar amb nosaltres al 605 233 986, 93 892 53 00 o bé per e-mail a pacs@tallerspacs.com

Més informació a https://www.tallerspacs.com/manteniment-industrial/

2021-05-07T13:26:16+02:0012 maig 2021|