La importància del manteniment preventiu

//La importància del manteniment preventiu

La importància del manteniment preventiu

La importància del manteniment preventiu ha sigut nula des de sempre. El personal de manteniment de les empreses, treballaven exclusivament fent tasques correctives, per la qual cosa Gerència considerava que el seu Departament de Manteniment li suposava un cost fix i sobretot més una despesa que una inversió.

La globalització provoca que les empreses que vulguin expandir-se i ampliar la seva facturació, es vegin en la necessitat de reduir els seus costos de producció per a millorar la seva competitivitat. L’augment de la competència provoca que les empreses s’especialitzin i des de Gerència es posa en VALOR al Departament de Manteniment, que te l’obligació de reduir costos, temps de parada, l’immobilitzat en els recanvis i sobretot augmentar la productivitat dels equips.

Les avantatges d’externalitzar el Manteniment Preventiu

És converteixen els costos fixos en variables. Et dóna la possibilitat d’ampliar el teu equip actual amb un equip extern, amb el que àmplies els teus recursos amb personal especialitzat, reduint la càrrega de treball de l’equip propi, el qual pot focalitzar els seus esforços en altres intervencions. Es faciliten les labors d’auditoria i evalució, es redueixen els temps de parada i s’assegura treballar amb el màxim rendiment dels equips.

La importància del manteniment preventiu

La importància del manteniment preventiu

Des de Tallers Pacs volem posar l’accent en la importància del manteniment preventiu, segons els especificacions tècniques de cada fabricant en els seus equips.

Agost ha estat un mes on moltes empreses han aprofitat el període vacacional dels seus empleats o baixades de producció, per a realitzar el manteniment preventiu.
Per exemple no te res a veure el cost del recanvi d’uns coixinets i retens quan pertoca segons les hores de treball o comencen a fer soroll, que esperar que l’avaria suposi a més de canviar-los, haver de fer a mida un eix nou o fins i tot haver de comprar un motor nou. No té el mateix cost quan es planifiquen parades de producció, que quan has de parar la producció fins i tot dies o setmanes amb el retard de producció que comporta. Són aspectes que no es tenen en compte i fan incrementar les despeses de manteniment.Tots els conjunts de peces que treballen amb fricció tenen un desgast. D’aquí la importància de greixar adequadament cada cert temps i comprovar l’estat de totes les peces de desgast en general.

El manteniment preventiu allarga la vida útil dels equips, redueix els costos, els temps d’aturada, ofereix una major seguretat de les instal·lacions als treballadors i millora el rendiment dels equips, augmentant la productivitat i reduint les despeses de manteniment a llarg termini. Mitjançant el control regular de les condicions reals de funcionament dels equips, permet prevenir avaries inesperades en moments sempre d’altes càrregues de producció. Els tècnics de manteniment treballen de manera molt més eficient, reduint els temps d’intervenció.

El pla de manteniment preventiu ha d’anar acompanyat d’un manual de prevenció i seguretat laboral que capaciti als empleats en l’ús correcte de maquinàries.

Agost ha estat un mes on per exemple els cellers han d’estar preparats per a un treball intensiu tant del personal com dels equips en verema. Aquests últims mesos hem realitzat el manteniment preventiu per a verificar l’estat de les membranes, desrapadoras, bombes, cintes elevadores o de transport, etc., per a minimitzar les avaries i temps de parada, tan crítics en verema. Una vegada finalitzada procedirem a realitzar el manteniment post verema, per a preparar la hibernació dels equips.

Al no tancar a l’agost, aquests últims anys hem tingut l’oportunitat de fer nous clients, per a realitzar el manteniment preventiu dels seus equips, ja que el seu taller de confiança havia tancat per vacances.

Hem començat a realitzar també els treballem de manteniment preventiu per a almàsseres, que en pròximes dates comencessin també la seva campanya.

Oferim el nostres serveis de Manteniment Industrial a altres sectors com la cervesa artesana, destil·leries i indústria principalment en empreses d’ alimentació.

Un altre dels nostres serveis que oferim és el trasllat d’equips. Ens encarreguem de tot el procés, des del desmuntatge tant dels equips, canonades o instal·lació elèctrica si ho requereixen, lloguer de grua, camions, muntatge i posada en marxa dels equips en la nova instal·lació.

Més informació dels seveis i productes que oferim a https://www.tallerspacs.com/manteniment-industrial/

 

 

 

2021-09-02T17:21:09+02:003 setembre 2021|