Plans de manteniment pre verema

//Plans de manteniment pre verema

Plans de manteniment pre verema

Plans de manteniment pre verema: La nostra empresa compta amb gran experiència en el manteniment de cellers. Molts son el cellers que confien en nosaltres, per realitzar el manteniment dels seus equips. Realitzem el manteniment de tot l’equipament que intervé en el procés d’elaboració i envasat tant de vi com cava.

Oferim Plans de Manteniment personalitzats, que permetran reduir les incidències tècniques i optimitzar els processos de producció.

El nostre equip d’electromecànics i de fred industrial,  realitzarà el manteniment pre verema o durant any al seu celler, perquè tot estigui a punt sobretot per verema.

El serveris de manteniment pre verema que els oferim son els següents:

 • Manteniment de premses de qualsevol marca tant neumàtiques com les premses verticals hidràuliques (Vaslin Bucher, Della Toffola, Marzola, Siprem International, Enoveneta, Pera-Pellenc, Willmes, Puleo, etc.). Revisem segons el nostre check list, tots els punts necessaris pel correcte funcionament de la premsa i elaborem un informe amb defectes trobats i reparats.
 • Manteniment de dipòsits i sitges.
 • Neteja exterior e interior de dipòsit i sitges.
 • Manteniment d’embotelladores.
 • Manteniment de taponadores.
 • Manteniment d’etiquetadores.
 • Manteniment d’encaixadores.
 • Manteniment de xampagel.
 • Manteniment de desgorjadors automàtics.
 • Manteniment de morrionadores.
 • Manteniment capsuladora cava.
 • Manteniment capsuladora vi.
 • Manteniment grapadora.
 • Manteniment rentadora-secadora.
 • Manteniment despaletizador.
 • Manteniment paletizador.
 • Manteniment bombes.
 • Manteniment línies de transport.
 • Manteniment filtre tangencial.
 • Instal·lació i manteniment de les instal·lacions i dels equips de fred industrial.
 • Reparació de tot tipus de bombes (mono bombes, peristàltiques, etc.)
 • Reparació de cintes transportadores simples i de doble sentit.
 • Fabricació de tolves de recepció a mida. És fabrica sempre sota comanda, segons el rendiment i número de visanfíns que necessita cada celler. Fabricades completament en Inox 304, amb mides entre 3 i 7 metres de llarg, amb porta hidràulica manual.
 • Fabricació de proteccions per maquinaria a mida.
 • Fabricació de canaletes tipus Tramex per les zones d’evacuació d’aigua.
 • Fabricació de passarel·les a mida.
 • Fabricació d’estructures per equips de fred.
 • Fabricació de peces mecanitzades a mida .
 • Fabricació de visanfíns a mida tant per la tolva de recepció de verema, com per transportar les rapes des de la desrapadora fins al contenidor.

Els recanvis industrials per Tallers Pacs son de gran importància. Sabem el que suposa el plaç d’entrega d’una peça o de la reparació d’un equip. Per això a Tallers Pacs som molt conscients i mirem de resoldre qualsevol incidència tècnica en el menor temps possible.  Col·laborem amb els principals fabricants de cada sector directament o bé a través de la seva xarxa de distribució.

Els recanvis que disposem son dels següents tipus:

 • Recanvis per transmissió mecànica.
 • Recanvis i components de rodadora i moviment lineal.
 • Recanvis i components de transmissió mecànica.
 • Recanvis per automatització industrial en tècniques de buit.
 • Recanvis per estanqueïtat.
 • Recanvis per lubricació.
 • Recanvis per manegues tècniques.
 • Recanvis per hidràulica.
 • Recanvis per neumàtica.
 • Recanvis per valvuleria tècnica.
 • Recanvis per sistemes de vapor.
 • Recanvis per instrumentació i control.
 • Recanvis per bombes de transport de líquids.
 • Recanvis de vàlvules i accionaments.

Dins dels nostres serveis de manteniment a bodegues, també realitzem la neteja de sitges i dipòsits tant exterior com interior.

Oferim Plans de Manteniment personalitzats, que permetran reduir les incidències tècniques i optimitzar els processos de producció. Un programa de manteniment periòdic, assegurarà una vida útil i prolongada del sistema i la seguretat de l’ambient de treball.

Els beneficis d’efectuar un manteniment preventiu son:

 • Externalitzar el manteniment, converteix un cost variable en un fixe.
 • Es disposa de recursos humans no disponibles internament per l’empresa
 • Una producció més eficient.
 • Augmentar de la flexibilitat en la gestió del pressupost  anual en manteniment
 • La reducció del temps de parada dels equips.
 • La reducció dels riscos de seguretat.
 • Augment de la vida útil de l’equip.
 • Augment de la confiança en el rendiment dels propis equips
 • Reducció del cost de les despeses en reparació.
 • La reducció de les inversions en equipament
 • Accelerar la implantació dels canvis i/o millores tècniques

Realitzem les tasques de manteniment de tot tipus de maquinària, equips hidràulics, neumàtics, elèctrics i mecànics dissabtes inclosos. Oferim el servei de manteniment tipus mecànic, electromecànic, a més de servei de manteniment preventiu, predictiu i parades programades.

Cada dia hi ha més empreses que empreses que per pròpia experiència tenen molt clar que el manteniment és inversió i no pas una despesa com moltes altre encara pensen.

Més info a https://www.tallerspacs.com/vinicola/

2021-06-04T14:15:18+02:009 juny 2021|