Equipament almàsseres: Olive Oil Booster Alfa Laval

/, Uncategorized @ca/Equipament almàsseres: Olive Oil Booster Alfa Laval

Equipament almàsseres: Olive Oil Booster Alfa Laval

Equipament almàsseres: Us presentem les novetats del nostre proveïdor Alfa Laval,  en la passada fira virtual FOLIVE:

Molí de doble tall que combina els discos amb el sedàs. És un molí que treballa en baixa velocitat sense escalfar la pasta i millorant les aromes i el color de l’oli. Un equip que porta dos anys en el mercat i a Itàlia totes les almàsseres que aposten per un oli de qualitat, l’incorporen al seu procés productiu per millorar la qualitat del seu producte.

– El sistema VLA és un condicionador de pasta que serveix per a refredar la pasta entre molí i batedora. Quan es treballa amb collita primerenca i la temperatura del fruit és elevada, d’aquesta manera s’aconsegueix una actuació enzimàtica en batedora molt més lenta i progressiva, de manera que la perduda d’aromes és mínima i s’elaborés l’oli per sota de 24 graus. De la mateixa manera serveix per a escalfar la pasta d’oliva, degut que és molt més eficaç tèrmicament que la batedora.

– La batedora Atmosfera és un model de batut gairebé cilíndric i estanc, la qual implica una disminució de l’àrea de contacte amb el poc oxigen que s’allotja en la cambra superior i aporta una mobilitat total de la pasta dins del got. A més va equipada amb boles de neteja per a una perfecta rentada de tot el got i les pales.

– El sistema Olive Oil Booster d’Alfa Laval combina diferents tecnologies per a optimitzar la producció i millorar la qualitat de l’oli produït en el procés d’extracció de les pastes d’oliva. En implantar-se en una almàssera, el Olive Oil Booster millora el rendiment dels decanters en combinació amb el molí i la centrifuga vertical, permetent extreure un oli d’oliva d’una qualitat notablement superior amb una major quantitat d’antioxidants (fenols).

La tecnologia del Olive Oil Booster augmenta els ingressos sense elevar significativament els costos d’operació en facilitar la extractabilitat de la pasta d’oliva. També el Olive Oil Booster és capaç de reduir el consum d’aigua d’operació i, per tant, respectar el medi ambient. A causa de l’increment d’extracció d’oli per quilogram d’olives, es redueix el consum unitari d’energia. Nosaltres ens encarreguem de tot el manteniment almàsseres post campaya o pre campanya.

Què és el Olive Oil Booster?

Els objectius del sistema Olive Oil Booster són augmentar l’extracció d’oli d’oliva en el decanter i conservar la major quantitat d’antioxidants (fenols) i components aromàtics positius en comparació amb la tecnologia tradicional. Avui dia, les almàsseres usen el termo-batut tradicional per a l’homogeneïtzació i l’escalfament de les pastes d’olives (fins a 27-30 °C) produïda pel molí. El termo-batut és necessari per a millorar l’alliberament del «oli lliure» en la pasta d’olives mitjançant l’activació dels enzims endògens, així com afavorir la coalescència. Posteriorment, aquest oli lliure pot extreure’s en el decanter i aclarir-se en la centrifugadora vertical.

El sistema Olive Oil Booster substitueix el termo-batut tradicional per reactors sotmesos a una pressió d’alt buit. Després de la molta d’olives, la pasta accedeix per aspiració al sistema, en el qual l’absència de pressió permet condicionar i homogenizar la pasta d’oliva a baixa temperatura (15-18 °C) produint-se un augment de la extractabilidad i una major quantitat de «oli lliure» amb nivells superiors de fenols. L’«oli lliure» obtingut en el Olive Oil Booster s’extreu més fàcilment en el decanter i es purifica en la centrifugadora vertical. Gràcies a que el Olive Oil Booster permet mantenir una temperatura baixa en tot el procés, es conserven els components aromàtics positius. El Olive Oil Booster també pot usar-se en combinació amb el batut tradicional.

Quines son les avantatges competitives:

La implantació del sistema Olive Oil Booster en una almàssera comporta tres avantatges importants:

Augment de la producció d’oli gràcies a la maximització de l’extracció durant tota la collita, inclosos els períodes de collita primerenca la extractabilidad és més baixa. Així, s’aconsegueixen augmentar els ingressos i, en conseqüència, també la rendibilitat del procés.

– Millora de la qualitat de l’oli gràcies a la major quantitat de fenols. La quantitat de fenols és molt important per a la salut i la conservació de l’oli. Com més gran és la quantitat de fenols d’un oli d’oliva, major és el preu al qual es pot vendre, augmentant els beneficis per als productors.

Creació de valor mitjançant l’augment del rendiment del decanter, la qual cosa implica la reducció del consum d’aigua i l’ampliació de la capacitat de processament. El Olive Oil Booster millora la preparació de la pasta alliberant una quantitat notablement major de «oli lliure». D’aquesta manera, el decanter augmentarà el seu rendiment, la qual cosa incrementa la capacitat d’oli net i redueix l’ús d’aigua (quan sigui necessària). Com a conseqüència, la centrifugadora vertical tindrà una major capacitat i serà més fàcil de netejar. Aquests avantatges es tradueixen en una reducció de costos i una millora de la sostenibilitat.

Com funciona?

El sistema Olive Oil Booster d’Alfa Laval funciona gràcies a la combinació de solucions tèrmiques i de separació, ja que utilitza un bescanviador de calor de plaques i un decantador centrífug. Això és el que fa que el sistema Olive Oil Booster sigui una solució única, però que no altera el flux del procés tradicional, com a mostra aquesta guia detallada:

Pas 1, les olives triturades accedeixen al sistema:

Les olives es trituren igual que en les almàsseres tradicionals. La pasta d’olives es transfereix immediatament al sistema a una pressió de buit definida. Gràcies a la pressió de buit, es produeix un refredament ràpid i es retira tot l’oxigen, evitant l’oxidació i limitant l’acció enzimàtica.

Pas 2, el sistema allibera l’«oli lliure» de la pasta d’olives:

La pasta d’olives se sotmet a la falta de pressió, per la qual cosa s’accelera el procés d’alliberament d’oli augmentant la disponibilitat de “oli lliure”. El  sistema homoge-neitza i accelera el procés de coalescència durant un temps determinat, on la pasta és condicionada (refredant-se o escalfant-se segons sigui necessari, fins a la temperatura definida (per exemple 18°). El sistema refreda mitjançant l’evaporació d’una petita quantitat d’aigua de la pròpia pasta. Aquest procés de preparació de les pastes en fred a alt buit és molt efectiu amb un ràpid efecte de coalescència obtenint gotes d’oli lliure de major grandària i ric en fenols, en comparació amb el batut tradicional. Així, s’augmenta la producció d’oli i la seva qualitat. La petita quantitat de vapor que es produeix durant l’exposició de la pasta d’olives al buit es condensa en el bescanviador de calor de plaques gràcies a un refrigerador que produeix aigua freda. El vapor condensat es retorna al procés d’extracció. Atès que la pasta està a baixa temperatura, els compostos aromàtics favorables de l’oli d’oliva no sofreixen alteracions adverses. És possible combinar el sistema Olive Oil Booster amb el batut tradicional, si es desitja augmentar el temps de coalescència o es vol oxigenar parcialment les pastes.

Pas 3 Separació de l’oli amb un decanter:

La pasta d’olives preparada en el Olive Oil Booster és bombada al decanter, en el qual se separa l’oli de l’orujo en dues o tres fases. La capacitat del decanter, la clarificació de l’oli, la pèrdua de greix residual en l’orujo i la quantitat d’aigua de dilució (en cas d’utilitzar tres fases) depenen de les característiques de la pasta d’olives. Amb el batut tradicional, els resultats de la producció de «oli lliure» i les dimensions de les gotes d’oli depenen de moltes variables, com la maduresa, la humitat i la varietat del fruit, la tecnologia de molta, etc. Les dimensions de les gotes d’oli i la producció de «oli lliure» de la pasta preparada pel Olive Oil Booster són millors que les del mètode tradicional, sense importar les característiques del fruit. Gràcies a això, la separació del decanter millora notablement, reduint-se l’oli residual en les oliasses, augmentant la capacitat de producció, millorant la clarificació de l’oli i disminuint la quantitat d’aigua diluïda (quan s’usi). La millor clarificació de l’oli obtingut en el decanter després del Olive Oil Booster també incrementa el rendiment de la centrifuga vertical. Un oli que provingui del decanter amb menys impureses millora la capacitat de la centrifuga vertical i redueix el nombre de parades de neteja.

La inversió en un sistema Olive Oil Booster d’Alfa Laval produeix notables avantatges econòmics i mediambientals. En augmentar la producció d’oli i millorar la seva qualitat, és incrementar la rendibilitat i produir un aliment més sa i sostenible. El Olive Oil Booster d’Alfa Laval permet avançar la producció – cull primerenca – sense importar la variabilitat de les condicions ambientals, permetent millorar la extractabilidad de les olives verdes, obtenint olis de gran qualitat. El sistema Olive Oil Booster d’Alfa Laval ha estat dissenyat per a reduir els costos d’inversió, instal·lació i operació al mínim.

On pot ser el Olive Oil Booster més útil?

Tots els processos d’extracció relacionats amb l’oli d’oliva, com:

  • La primera extracció, ja sigui en lots o contínua.
  • La segona extracció o repàs.

Instal·lem tot el equipament almàsseres d’Alfa Laval, tota la part d’extracció des de de la tova de recepció fins el decanter, així com des de els dipòsit, equips de filtrat, embotellat, tapat, etiquetat, codificat i encaixat. Dispossem de tot l’equipament que cobreix el procés d’elaboració i envasat en un molí d’oli.

2022-01-26T11:28:33+01:0020 gener 2022|